Publicerad 2023-05-08

Belysning för oskyddade trafikanter i Lugnvik

Vi fortsätter vårt arbete med att med hjälp av belysningen hålla oskyddade trafikanter åtskilda från motorfordon. Nu har turen kommit till Trondheimsvägen i Lugnvik. Arbetet påbörjas denna vecka.

Karta där Trondheimsvägen samt södra av- och påfarterna mot Lugnvik är markeradeFörstora bilden

Så här förändrar vi belysningen längs Trondheimsvägen. Klicka för större karta

Östersunds kommun arbetar målmedvetet med att lysa upp och skapa trygghet där gångtrafikanter och cyklister färdas, till exempel på gång- och cykelbanor, och släcka ned längs vägsträckor där motorfordon med egen belysning håller hög hastighet.

På så sätt kan oskyddade trafikanter och motorfordon hållas åtskilda och gångtrafikanter och cyklister lockas inte att färdas längs hårt trafikerade vägar.

Ny belysning

Vi bygger därför ny belysning vid gång- och cykelbanan intill Trondheimsvägen genom Lugnvik. Lyktstolpar kommer att sättas upp längs gång- och cykelvägens sträckning söderut och ansluts till redan befintlig belysning vidare in mot stan.

Lyktstolparna har armaturer som riktar ljuset rakt ned där det behövs bäst.

De höga masterna för gatubelysning längs Trondheimsvägen, mellan de båda av- och påfarterna mot Lugnvik, kommer vi att montera ned.

Upplysta korsningar

Vid korsningarna Södra Åsvägen - Trondheimsvägen - Storlienvägen kommer vi att förstärka gatubelysningen med nya armaturer som ger ännu bättre ljus.

Vi sätter också upp en extra mast för gatubelysning vid den västra korsningen.

Arbetet kommer att pågå under våren och försommaren.

Tryggt, miljövänligt och sparsamt

Vi gör denna förändring för att

  • belysningen ska riktas mot oskyddade trafikanter
  • oskyddade trafikanter inte ska lockas till vägsträckor som är ämnade för motorfordon
  • minska ljusföroreningarna
  • inte slösa med energi

Läs mer om vårt arbete att använda gatubelysningen som ett verktyg för en tryggare trafik

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-05-08