Publicerad 2023-05-10

Barn- och utbildningsnämnden granskas av Integritetsskyddsmyndigheten

Barn- och utbildningsnämnden i Östersunds kommun blir granskade av Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som ska se över hur personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

IMY har beslutat att inleda ett tillsynsärende mot Barn- och utbildningsnämnden i Östersunds kommun i syfte att granska om tjänsten som används i skolorna (Google Workspace for Education) strider mot behandling av personuppgifter enligt GDPR.

Barn och utbildningsnämnden är först i Sverige med att bli granskade utifrån den aktuella behandlingen av personuppgifter hos Google. IMY:s beslut kan komma att få stor betydelse för andra kommuners användning av Googles tjänster.

Oavsett utgång av granskningen ser Östersunds kommun ett akut behov av att ta fram ett åtgärdspaket för att öka säkerheten gällande information och personuppgifter i Google workspace. Åtgärdspaketet kommer bland annat innehålla uppdateringar av licenser med Google som kommer innebära förändringar gällande lagringen av data.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-05-10