Publicerad 2023-05-18

Bostäder i Fannbyn till samråd

Mellan den 18 maj och 11 juni 2023 är den nya detaljplanen för Fannbyn 6:9 ute på samråd. Den nya detaljplanen ska göra det möjligt att omvandla skogsmark till två nya tomter nära befintlig bebyggelse.

Karta över Fannbyn 6:9.

Karta över Fannbyn 6:9 med förslaget på nya tomter inritade.

Den nya detaljplanen ska anpassa ny bebyggelse till omgivande landskapsbild och platsens karaktär.

Tyck till!

Detaljplanen är ute på samråd mellan den 18 maj och 11 juni. Det innebär att du under tiden kan skicka in dina synpunkter på detaljplanen till Östersunds kommun. Du kan mejla till samhallsbyggnad@ostersund.se eller skriva ett brev och skicka till Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund.

Vi måste ha fått din synpunkt senast den 11 juni.

Välkommen på öppet hus!

Den 31 maj, mellan 18.00-19.00, kommer Östersunds kommun att ha öppet hus på plats vid planområdet. Då kan du få information om förslaget och du kan även ställa frågor och lämna synpunkter.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-05-18