Publicerad 2023-05-25

Förslag på nya kostråd för matfisk i Storsjön, delar av Indalsälven och Lillsjön 

Länsstyrelsen i Jämtlands län har tillsammans med Östersunds kommun gjort omfattande provtagningar i Storsjön och andra vatten i länet. I provtagningarna har man uppmätt förhöjda halter av PFAS, PCB, dioxiner och kvicksilver i fisk. På grund av de höga halterna finns förslag på lokala kostråd.

De fiskar vi har hittat förhöjda halter av miljögifter i är abborre, gädda, sik, harr, öring och kanadaröding. Halterna är inte akut giftiga men innebär att man inte bör äta fisken för ofta.

Utifrån de nya mätningarna har Länsstyrelsen och kommunerna fått rekommendationer kring tillfälliga lokala kostråd av Livsmedelsverket. Länsstyrelsen fattar inte beslut om lokala kostråd, det görs i stället i varje kommun utifrån de förutsättningar som finns i kommunen.

De föreslagna råden för öring och kanadaröding är desamma som nationella kostråd för vildlax och öring i Östersjön, Bottniska viken, Vänern, Vättern samt tillhörande älvar. Detta eftersom öring och kanadaröding i Storsjön har samma nivå av dioxiner och PCB.

Ung person med långt hår, kjol och t-shirt som fiskar i Storsjön en solig sommardag.

Östersunds kommun har tagit fram förslag på lokala kostråd utifrån Länsstyrelsens rekommendationer.

31 maj tas beslut om nya kostråd i Östersunds kommun 

Samhällsbyggnad på Östersunds kommun har tagit fram förslag på nya kostråd för abborre, gädda, sik, harr, öring och kanadaröding utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer för matfisk i Storsjön och Lillsjön. Miljö- och samhällsnämnden kommer att ta beslut om nya kostråd på sitt sammanträde onsdagen den 31 maj. 

På Östersunds kommuns webb finns förslagen på nya kostråd: Miljögifter i fisk – kostråd. 

Lokala och långväga utsläpp är källan till miljögifter 

Miljögifter kan komma in i fiskar via näringskedjan på olika sätt. De största källorna till dioxiner, PCB och kvicksilver kommer oftast långväga ifrån, och sprids via atmosfären. Men det kan även finnas lokala utsläpp som bidrar, bland annat förbränningsanläggningar och reningsverk. För PFAS är det framför allt brandövningar med skum som är källan.

Två rödingar som ligger i en håv på en sten.

Halterna för miljögifter i fisk är inte akut giftiga men man bör inte äta abborre, gädda, sik, harr, öring och kanadaröding för ofta.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-05-25