Publicerad 2023-06-01

En arbetsmarknads­praktikant kan bli framtidens medarbetare

Vill du ge någon chansen att etablera sig på arbetsmarknaden, samtidigt som arbetsplatsen får en resurs som kan ge värdefulla perspektiv? Då kan en praktikant från Arbetsmarknadsenheten vara något för din verksamhet.

– Att få vara med och hjälpa en ung människa att utvecklas och växa med nya uppgifter är roligt och mycket värdefullt för båda parter. Det berättar Lowissa Wallgren Frånberg, chef för Jamtlis volontärverksamhet, där man regelbundet tar emot praktikanter från Arbetsmarknadsenheten.

– Praktikanterna gör stor nytta samtidigt som de själva får chansen att lära och utvecklas, fortsätter Lowissa. I vår verksamhet som engagerar många äldre skapas också värdefulla möten över generationer.

Praktikanter i alla åldrar för olika verksamheter

Praktik är en viktig ingång till arbetsmarknaden för personer mellan 15 och 65 år som behöver arbetslivserfarenhet. På Arbetsmarknadsenheten efterfrågar man praktikplatser inom alla typer av verksamheter.

– När du tar emot en praktikant från oss, ger du en person i behov av arbetslivserfarenhet möjlighet att få vara på en arbetsplats, förklarar Nina Marstrander, coach på Arbetsmarknadsenheten. Därmed ökar hen sina chanser till att etablera sig på arbetsmarknaden.

– Du får också en möjlighet att lära upp en potentiell framtida medarbetare och medverka till att väcka nyfikenhet inför att utbilda sig. Du bidrar till framtida kompetensförsörjning och får samtidigt en resurs som kan ge värdefulla perspektiv, understryker Nina.

Ingen bindningstid

Hos Arbetsmarknadsenheten finns personer som av olika anledningar haft svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Orsaken kan vara olika typer av funktionsnedsättningar eller att de inte hunnit lära sig det svenska språket tillräckligt bra ännu för att lyckas få ett reguljärt jobb. Det kan också handla om unga personer som inte hunnit få arbetslivserfarenhet och vill testa arbetslivet.

– När du anmält intresse för att ta emot en person, kontaktar vi dig för att ta reda på mer om arbetsuppgifter, eventuella önskemål på kompetens med mera. Sen får du träffa den person som därefter blir tilltänkt, för att det ska bli rätt matchning, förklarar Nina Marstrander.

Längden på praktiken varierar, likaså om praktiken är på hel- eller deltid, utifrån personens och arbetsplatsens behov. Arbetsplatsen ansvarar för att utse en handledare, som i samarbete med medarbetare på Arbetsmarknadsenheten stöttar och coachar individen.

– Vi följer kontinuerligt upp hur det går. Både arbetsgivare och individ kan säga upp platsen utan bindningstid. Funkar det bra har vi först och främst möjlighet att förlänga praktiken, berättar Nina.

– Är det så att personen blir tillräckligt arbetsredo för en ordinarie anställning, och verksamheten skulle vilja anställa, kan vi hjälpa till med kontakter hos Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen erbjuder olika former av lönestöd om det finns behov av det.

Här kan du anmäla intresse för att ta emot en praktikant från Arbetsmarknadsenheten

Information om arbetsmarknadspraktik och andra former av praktikplatser hittar du på sidan; Bli med praktikant

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-09-07