Publicerad 2024-01-24

Nu är Omställningsarenan för klimatet igång!

Fredagen den 19 januari genomfördes Omställningsarenans första träff. Arenan syftar till att stärka näringslivets konkurrenskraft och bidra till en snabbare omställning genom samarbete. Den första träffen samlade ett sextiotal personer i en bred uppställning av företag, samhällsresurser och företagsorganisationer som supportar Omställningsarenans arbete.

Det finns lokala resurser för omställning

En av punkterna på agendan var forskning och innovation för omställning. Flera stödfunktioner fanns på plats och berättade om vad de kan erbjuda företag. Exempel på stöd som kom upp var:

  • Klimatklivet - investeringsstöd för företag och kommuner via Länsstyrelsen
  • Energi- och klimatrådgivning som Region Jämtland Härjedalen erbjuder
  • Hållbarhetsdialog via Almi företagspartner för nystartade små- och medelstora företag
  • Stöd för hållbarhetsanalys som Region Jämtland Härjedalen erbjuder via 1:1-anslaget

Jimmy NIlsson, Miljö- och klimatrådet, berättade att Jämtlands län ligger topp tre i Sverige i att söka Klimatklivet. Samtidigt finns det mycket outnyttjade resurser i form av stöd och rådgivning som vi kan bli bättre på att använda oss av i vårt omställningsarbete.

Näringslivets behov styr innehållet på träffarna

Vid rundabordssamtalen fyllde deltagarna lokalen med ett härligt kreativt sorl. Tillsammans diskuterade vi bland annat vad näringslivet efterfrågar, så att Omställningsarenans träffar blir relevanta. Även små och medelstora företag ska känna att träffarna är givande och värda att prioritera. Exempel som kom upp var:

  • Gemensamma behov, utmaningar och intressen
  • Goda exempel från andra företag och organisationer
  • Stöd i form av finansiering och rådgivning, men även ingångar till forskning
  • Samarbete
  • Nya affärsmöjligheter

Gemensam lunch med fortsatta samtal

Omställningsarenans träff avslutades med en gemensam vegetarisk lunch för de deltagande. Med tanke på intensiteten vid borden så finns det att döma mycket att fortsätta prata om vid framtida träffar med Omställningsarenan. Caroline Hildahl, projektledare för Klimatneutrala Östersund på Östersunds kommun och en av initiativtagarna till Omställningsarenan. Hon summerade dagen såhär:

Det känns fantastiskt att vara igång. Jag slås av hur enade vi ändå är, trots att vi representerar en mängd olika företag och organisationer. Vi är alla här för att vi ser omställning som den naturliga vägen framåt för ett gott liv i Jämtlands län.

Save the date - nästa träff blir den 22 mars

Nästa träff är den 22 mars på Verket i centrala Östersund. Tiden är inte bestämd, men preliminärt klockan 10.00-12.00 med efterföljande lunch.

Temat för åtminstone en av programpunkterna kommer att vara bygg och fastighet, men mer information om innehållet återkommer vi med.

Anmäl dig på Länsstyrelsens webbplats:

Nätverksträff för Omställningsarenan - tema Bygg och fastighet - Lansstyrelsen.se

Omställningsarena för klimatet i Jämtlands län är ett samarbete mellan Östersunds kommun och Miljö- och klimatrådet på Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Östersunds kommun medverkar genom projektet Klimatneutrala Östersund 2030 där vi mobiliserar för den lokala omställningsresan inom innovationsprogrammet Viable Cities, som finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-01-24