Publicerad 2024-01-31

Östersund står värd för Transition Lab Forum den 13-15 mars

Under tre dagar träffas 23 svenska städer och sex myndigheter i Östersund. Temat är "Besöksnäring och evenemang för attraktiva och klimatneutrala platser". En av programpunkterna livesänds och är öppen för alla att titta på, resten av programmet är för utvalda roller. Arrangör är Östersunds kommun och Viable cities.

Kampanjbild Transition Lab Forum 14

Tema: "Besöksnäring och evenemang för attraktiva och klimatneutrala platser"

Vägen till ett klimatneutralt och hållbart samhälle kräver att vi testar och lär oss av varandra. Exempel på frågor som vi kommer att beröra är:

  • Hur kan besöksnäringens utveckling vara en strategi för klimatneutralitet och ökad hållbarhet på en plats?
  • Hur kan offentliga verksamheter driva på omställningen till en hållbar besöksnäring och evenemang som bidrar till att skapa klimatneutrala platser?
  • Hur kan det lokala omställningsarbetet till hållbarhet och klimatneutralitet bidra till ökad attraktivitet hos en plats? Vilka behöver vi involvera och hur?
  • Hur kan evenemang vara motorer för omställning till klimatneutralitet genom arrangörer, besökare och andra intressenter?
  • Hur kan involvering av medborgare, inflyttare och besökare bidra till snabbare omställning och en mer attraktiv och inkluderande plats?
  • Vilka förmågor behöver vi som människor, själva och tillsammans, för att klara omställningen i den hastighet och omfattning som krävs?

Titta på livesändning 14 mars - öppet för alla

Livesändningen är den öppna delen av Transition Lab Forum. Under det livestreamade eventet får vi under loppet av två timmar fördjupa och bredda vår kunskap om konferensens huvudtema. På scen deltar experter, forskare och andra sakkunniga. Vad görs idag inom temat, och hur kan vi ytterligare snabba på arbetet i omställningen till klimatneutrala städer?

Vi kommer utforska hur vi kan utveckla besöksnäringen och driva evenemang för att skapa hållbara och klimatneutrala platser som en del av resan mot klimatneutrala och hållbara städer 2030. Vi utforskar hur olika aktörer, som kommunorganisation, kommunala bolag, akademi, besöksnäring och medborgare, kan mobilisera för omställning.

Fysiska programpunkter för utvalda roller

Utöver det livesända evenemanget består Transition Lab Forum också av olika fysiska programpunkter. De är endast öppna för specifika roller.

  • Nyckelaktörer inom plats-, näringslivs- och destinationsutveckling (exempelvis strateger, plats- och destinationsutvecklare, evenemangsutvecklare och evenemangsansvariga, chefer och nyckelpersoner inom kultur och fritid, besöksnäring, näringsliv, tillväxtfrågor, inflyttning och platsvarumärke, kompetensförsörjning, destinationsbolag och marknadsansvariga).
  • Nyckelaktörer i städernas omställningsarbete (exempelvis omställningsteam och omställningsfunktioner).

Projektet Klimatneutrala Östersund 2030 har fått stöd från det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Viable Cities finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-01-31