Publicerad 2024-04-30

Ditt trädgårdsavfall hör inte hemma i skogsdungar eller parker

Äntligen är värmen här! Många husägare tänker säkert sätta igång att kratta och städa i trädgården. Då vill vi påminna om att ditt trädgårdsavfall inte hör inte hemma i skogsdungar eller parker.

Illustration: En man kör trädgårdsavfall i skottkärra mot en dunge. En räv tittar förvånat på. Allt är överkryssat med ett rött kryss.

Det händer att husägare i tätorterna dumpar sitt trädgårdsavfall i grönområden i närheten, istället för att köra det till en återvinningscentral. Denna nedskräpning medför en förfulning, ett hot mot den biologiska mångfalden och en okontrollerad spridning av invasiva växter.

En plats för naturupplevelse och lek

Parker, dungar och stadsnära skogar är värdefulla gröna stråk för oss människor. Vi kan ta stigen genom dungen för en kortkort naturupplevelse på väg till bussen. Hundägare kan ströva igenom på kvällspromenaden. Och små människor kan hitta mysiga miljöer att leka i. Då vill vi inte trampa runt i en jättekompost som dessutom gödslar marken och främjar brännässlorna.

Biologisk mångfald

Grönområdena är också viktiga för den biologiska mångfalden. I en skogsdunge kan just den växt finnas, som en specifik insekt behöver för sin överlevnad. Då ska vi inte ändra förutsättningarna för den växten genom att kväva den eller gödsla marken.

Spridning av invasiva växter

I våra trädgårdar har vi många främmande växter. Det är lätt hänt att sådana växter följer med trädgårdsavfallet som dumpas. Men i vår natur blir de invasiva växter som tränger ut våra inhemska växter. Så har invasiva växter spridits på många ställen i Östersund.

Nedskräpning är förbjudet

Jord, ogräsrens, gräsklipp, grenar och kvistar räknas som avfall - trädgårdsavfall. Och avfall som slängs på fel ställe räknas som nedskräpning och det är förbjudet.

Illustration: en kvinna står med en säck vid två högar med trädgårdsavfall. Vid ena högen står en skylt med texten "Gräs & Löv". Illustrationen är märkt med en guldstjärna.  

Lämna trädgårdsavfallet på en återvinningscentral

Om du inte vill kompostera ditt trädgårdsavfall på din egen tomt ska du lämna det på en återvinningscentral. Har du trädgårdsavfall som innehåller invasiva växter ska du förpacka växterna i säckar under transport.

Vi önskar alla en skön vår med härliga dagar i trädgårdar och grönområden!

Läs mer om vad du som fastighetsägare ska tänka på när det gäller trädgårdsavfall och invasiva växter

Se öppettiderna för återvinningscentralerna i Odenskog, Lit och Brunflo

Tänker du elda ditt trädgårdsavfall? Läs om vad som gäller för eldning

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-04-30