Publicerad 2024-05-01

Året i Saepmie – Suehpede, renkalvens månad

Namnen på de samiska månaderna berättar mycket om den samiska kulturen och vad som är viktigt och sker just då på året. Maj är en av de viktigaste månaderna, för då föds kalvarna och det är en tid av glädje efter en hård vinter. Det sydsamiska namnet på maj är Suehpede, som betyder kalvningsmånaden. Maj kan på sydsamiska också heta Maavnese.

I maj månad föds renkalvarna. Att kalva heter suehpiedidh på sydsamiska. Vajorna återvänder varje år till samma kalvningsland, till barfläckarna på lågfjällen. Denna tid är en intensiv tid för renskötarna. Vajan och renkalven behöver lugn och ro, annars kan vajan överge kalven.

Varje år när det är dags för vajorna att kalva är det viktigt att de inte blir störda. Tänk därför till en extra gång om var du ger dig ut på skidor eller skoter, håll ett ordentligt avstånd till renarna.

Samisk förvaltnings­kommun

Östersunds kommun ingår i förvaltningsområdet för samiska. Det inne­bär bland annat att du som är same har möjlighet att använda samiska i din kontakt med kommunen och att du har rätt till förskoleverksamhet och äldre­omsorg helt eller väsentlig del på samiska. Här kan du också läsa mer om renskötsel och om de samebyar som har delar av sina vinter­betes­land i Östersunds kommun.

Ta del av nyhetsbrev

Nyhetsbrevet Saernieh Åarjelsaepmeste / Nyheter från Åaarjelsaepmie publiceras fredagar ojämna veckor av Östersunds kommun i samarbete med Stiftelsen Gaaltije.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-05-02