Publicerad 2024-05-02

Barn- och utbildningsnämndens förslag klart: Fåker och Tandsbyn får förskolor och skolor

I juni ska Kommunfullmäktige slutligt besluta om kommunen säger ja eller nej till förslaget om hur skolstrukturen i område Brunflo Södra (Fåker, Tandsbyn och Ångsta) ska se ut.

Här kan du läsa om förslaget som Barn- och utbildningsnämnden valt att gå vidare med till Kommunfullmäktige.

Barn- och utbildningsnämndens förslag är:

  • Ny F-6 skola i Tandsbyn och renoverad förskola.
  • Renovering och ombyggnation av Fåker skola för F-3 och förskola. Fåker förskolas nuvarande lokaler avvecklas.
  • Avveckling av skolan i Ångsta.

– Att erbjuda F‑3 skola i Fåker och bygga en F‑6 skola i Tandsbyn ser vi som viktiga investeringar för att skapa en skolstruktur som både är anpassad efter elevantal och som samtidigt attraherar inflytt till både Fåker och Tandsbyn, säger Rosi Hoffer, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden och fortsätter:

– Skolan i Tandsbyn kommer ha alla special­salar som krävs och mellanstadie­elever i hela Brunflo Södra kommer att kunna samlas. Det här alternativet ger mer kvalitet i undervisningen, fler klasskompisar i samma ålder och bättre förutsättningar för lärare och rektor att organisera verksamheten.

Ny F-6 skola i Tandsbyn och renoverad förskola

En ny skola i Tandsbyn ska ta emot elever från förskoleklass till årskurs 6. Skola och en idrottshall ska byggas samman med Förskolan Tandsbyn, som renoveras.

Här ser du en ritning över hur det skulle kunna se ut. Förskolans lokaler är markerade i lila, skolans lokaler i gult, kök i beige och idrott i grönt. En ny hämta/lämna zon byggs vid Bodsjövägen.

ritning som visar hur förskolan och skolan ska kopplas samman som ett U med förskolan i ena vingen och skolan de övriga delarna. Det föreslås byggas en ny hämta/lämna-zon från Bodsjövägen.

Klicka på bilden för att se den i större format.

Renovering och ombyggnation av Fåker skola för F-3 och förskola

Ombyggnation av Fåker skola, som ska ta emot elever från förskoleklass till årskurs 3 (därefter flyttar de äldre eleverna över till Tandsbyns skola). Förskolan i Fåker lämnar sina befintliga lokaler och får nya lokaler som byggs samman med skolan.

Här ser du en ritning över hur det skulle kunna se ut. Förskolans lokaler är markerade i lila, skolans lokaler, idrottshall och kök/matsal i gult.

ritning som visar hur förskolan och skolan ska kopplas samman. Förskolan till höger, sedan följer skola och kök. Skola och förskola får varsin gård. 

Klicka på bilden för att se den i större format.

Varför ser kommunen över skolstrukturen i området?

Östersunds kommun har sett över skolstrukturen i hela kommunen för att säkerställa att skolorna ligger på rätt plats för så många som möjligt, att vi har utrymme för framtida tillväxt i området och att lokalerna är fräscha och ändamålsenliga.

Ett av de områden där en större förändring har behövts är område Brunflo Södra.

Kommunen har nu utrett olika alternativ över:

  • Var skolorna ska ligga
  • Om befintliga skolor ska byggas om eller om kommunen ska bygga nya skolor
  • Vilka årskurser som ska gå var

Barn- och utbildningsnämnden valde under sammanträdet att förorda lösningen ovan, som kallas scenario ett i utredningen.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-05-02