Publicerad 2024-05-06

Barnens Rajd – Mánáid ráidu. Genom lek lär sig barnen samisk kultur och hur den har formats.

Östersunds kommun har i samarbete med Sameslöjdstiftelsen erbjudit barn i årskurs 2 att komma till Excercishallen och ta del av Barnens rajd. Det är en möjlighet att genom leken lära känna och uppleva den samiska kulturen.

Närbild på flicka i kolt som håller i ett renhorn

Foto: Håkan Wike

Under två veckor har det varit full aktivitet på Exercishallen. Ett härligt myller av färger, kåtor, renar, pulkor och olika sorters slöjdarbeten. Barnen har också fått prova att ha på sig koltar från flera områden i Saepmie. Totalt har det varit 13 klasser ifrån nio skolor som har tagit del av Barnens rajd. En rajd är en förflyttning av renar och tillhörigheter mellan vintervisten och sommarvisten. Barnens rajd pågick 22 april – 2 maj.

Det här är andra gången vi erbjuder Barnens rajd för skolbarn i kommunen och vi har sett att barnen genom lek och kreativitet lär sig mer om den samiska kulturen och slöjden, säger Patricia Fjellgren, samisk kurs- och aktivitetssamordnare på Östersunds kommun.

Om Barnens rajd

Barnens rajd är ett uppskattat pedagogiskt material för barn i åldern 6–12 år. Genom leken lär de känna samisk kultur och hur den har formats. Barnen får praktiskt medverka i vardagens sysslor, gemenskapen i arbetet, leken och allvaret. Aktiviteter kan vara att hämta renar, packa pulkor, klövja renar, leda rajden, och sätta upp kåtan, flytta in och prova på hur de olika föremålen användes.

Barnens rajd omfattar två rajder som iscensätter en miljö fylld med föremål och redskap från den tid samerna fortfarande använde sig av renen för att förflytta sig mellan sommar- och vinterland. 14 renar och utrustning för två hushåll, fördelat i en vinterrajd och i en klövjerajd.

Barnens raid förmedlar en kulturhistoriskt kunskapsmiljö som återspeglar det samiska kulturarvet. Här ges möjlighet till praktiskt arbete och att i lekens form få kunskaper om det nomadiserande livet som en gång levts. Barnens raid kan öka förståelse för det traditionella hantverkets funktion, material och design och hur detta utformats i samklang med det samiska levnadssättet.

Närbild på barn som täljer på en pinne med kniv

Foto: Håkan Wike

närbild på bälten

Foto: Håkan Wike

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-05-06