Publicerad 2024-05-08

Information om Vårdförbundets varsel om stridsåtgärder

Vårdförbundet, Sveriges kommuner och Regioner (SKR) och Sobona kommer inte överens i deras centrala förhandlingar om ett nytt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor.

Måndag den 6 maj tog Östersunds kommun emot varsel om stridsåtgärder från Vårdförbundet. Varslet innebär att sjuksköterskor, sjuksköterskor med specialistfunktion inklusive chefer som är anslutna till Vårdförbundet inte får arbeta övertid, mertid samt att kommunen inte får nyanställa under den tid som stridsåtgärderna pågår. För Östersunds kommun påverkar varslet bland annat hemsjukvården och elevhälsan.

Om de centrala parterna inte har kommit fram till en lösning träder de varslade stridsåtgärderna i kraft måndagen den 20 maj klockan 16.00.

Förbereder organisationen

Östersunds kommun förbereder nu sin organisation genom att utreda vilka konsekvenser varslet innebär för berörda verksamheter om det bryter ut 20 maj. Det sker genom dialog med SKR och Vårdförbundet.

– Som kommun förbereder vi oss så gott vi kan för att minminera påverkan på våra verksamheter, men om varslet bryter ut kommer det vara kännbart framför allt inom Vård- och omsorgsförvaltningen, säger Helene Hägglund, förhandlingschef vid Östersunds kommun.

Mer information kommer.

Hoppas på överenskommelse

Parterna i konflikten är SKR, Sobona och Vårdförbundet och den är på central (nationell) nivå. Östersunds kommun hoppas att parterna kommer överens så att de varslade stridsåtgärderna inte bryter ut 20 maj.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-05-08