Publicerad 2024-05-08

KS-rapport: Mer pengar till renovering och fler parkbänkar

Kommunstyrelsen tillsätter en ny beredningsgrupp för nytt badhus. Det beslutades under tisdagens sammanträdde, där man även bestämde att anslå mer pengar till renoveringen av Rådhuset.

Kommunstyrelsen sammanträder i ett soligt nya Frösörummet.

Kommunstyrelsens sammanträdde tisdagen den 7 maj.

Den politiska beredningsgruppen för ett nytt badhus i Östersund lades ner i juni 2023, men nu finns nya fakta kring Storsjöbadets konstruktion som pekar på att badet kan ha en längre livslängd än man trott innan.
De nya förutsättningarna gör att Kommunstyrelsens beslutat att tillsätta en liknande beredningsgrupp vars uppgift blir att beakta nya fakta och därefter presentera en justerad rapport avseende ny badhusanläggning liknande Storsjöbadet.

Beredningsgruppen kommer att jobba med var det nya badhuset ska ligga, vad badhuset i grova drag ska innehålla och vad det får kosta. Gruppen ska även titta närmare på om externa parter, som exempelvis hotell, kan vara med och bygga ett nytt badhus.

Större budget för Rådhusets renovering

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna en kostnadsökning på 62 miljoner för renoveringen av Rådhuset. Den förra budgeten låg på 80 miljoner kronor.

Nu behövs ytterligare 62 miljoner kronor till 142 miljoner kronor, vilket kommunstyrelsen alltså godkänner. Ärendet ska nu upp till slutligt beslut i Kommunfullmäktige.

Ja till om- och tillbyggnad av Häggenås skola

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna en om- och tillbyggnad av Häggenås skola till en kostnad av 162 miljoner kronor. Byggstart beräknas till början av 2026.

Skolan ska inrymma 150 elever i åk F-6, förskola med fyra avdelningar i två hemvist för 72 förskolebarn, samt lek-/utemiljö med minst 40 m² per förskolebarn och minst 30 m² per grundskolebarn.

Ärendet ska upp till beslut i Kommunfullmäktige.

Klimatstrategi antagen

Kommunstyrelsen antog Klimat- och energistrategi 2024–2027 med tillhörande bakgrundsrapport. Strategin syftar till att de fossila koldioxidutsläppen ska minska med 100 procent i kommunorganisationen till år 2025.

Vidare ska de fossila koldioxidutsläppen ska minska med 100 procent till år 2030 i Östersunds kommun som geografiskt område.

Strategin säger även:

  • Energianvändningen ska minska med 40 procent till år 2030 i Östersunds kommun som geografiskt område2 och med 30 procent i kommunorganisationen.
  • Östersunds kommunkoncern ska vara klimatneutral till år 2030.
  • Färdmedelsfördelningen i Östersunds tätort ska vara 40 % bil, 20 % kollektivtrafik och 40 % aktiva transporter, cykel och gång, år 2030.
  • Östersunds kommun ska vara klimatpositiv till år 2040 i kommunen som geografiskt område.
  • Östersunds kommun ska verka för att hushållens konsumtionsbaserade utsläpp halveras till 2030 samt uppgår till högst 1 ton koldioxidekvivalenter/person och år 2050.

Fler parkbänkar

Ett medborgarförslag har lämnats in där förslagsställaren föreslår att kommunen sätter ut fler bänkar på till exempel vägen Hovvallen Lugnvik mellan Berners och Havremagasinet.

Förslaget pekar även på behov nere vid sjön längs sträckan Lugnvik – Centrum då många äldre behöver vila efter ca 200 meter.

KS tillstyrker medborgarförslaget som nu kommer att behandlas av fullmäktige.

Stöd till Östersund Basket Dam

Östersund Basket Dam beviljas ekonomiskt stöd om 300 000 kronor. Förutsättning för stödet är att Östersunds basket åtar sig att utan ersättning utföra insatser i Fritidsbanken, biblioteket, träning för tjejer i Torvalla, etc.
Klubben ska även återrapportera hur insatserna utföll.

Bakgrunden är att Östersund basket har kontaktat Östersunds kommun utifrån att de befinner sig i en ekonomiskt utsatt situation. Föreningen ser omgående behov av ekonomisk hjälp för att kunna säkerställa elitlicens för spel i SBL Dam kommande säsong.

• Protokollet från KS-sammanträdet kommer att finnas tillgängligt i diariet på webben när det blivit justerat.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-05-08