Publicerad 2024-05-13

Nya linjer för nya tider – busstrafiken förnyas

Nu görs linjenätet för stadsbussarna om och bussarna kommer att gå i jämnare och tätare intervaller. 15 juni startar nya linjenätet och sommartidtabellen börjar gälla. Från och med den 22 augusti börjar den nya ordinarie busstidtabellen att gälla.

Det har hänt mycket i Östersund under de senaste årtiondena. Nya bostadsområden har tillkommit, arbetsplatser och skolor både tillkommit och försvunnit och vi har blivit fler. Under tiden har busstrafiken anpassats lite i taget – lappats och lagats.

Karta över Östersund med de nya busslinjerna och busshållplatserna i olika färger.

Karta över de nya busstiderna och busslinjerna i Östersund. 15 juni startar nya linjenätet och sommartidtabellen börjar gälla.

Rakare och enklare

Det har gjort att busstrafiken blivit svår att förstå och använda. Därför har Länstrafiken har i samarbete med Östersunds kommun gjort om linjenätet så att det är rakare och tydligare, så att det blir enklare att förstå och använda. Det nya busslinjenätet ska ge kortare restider, tätare tidtabell och enklare linjer som du lätt kan lära dig. Det ska vara lätt att åka buss!

Fler bussturer

En del i arbetet med att göra det lättare att åka buss är att turintervallerna blir jämnare. Det vill säga att bussarna kommer att gå exempelvis var 10:de eller var 20:de minut i ordinarie tidtabell (under perioden augusti – juni). Det ska gå att lära sig tidtabellen utantill!

Busstrafiken på kvällar, helger och under sommaren kommer även att utökas.

Tätare turer och snabbare pendlingstid

Det nya linjenätet tar större hänsyn till hur Östersund ser ut idag och var vi bor, arbetar, går i skolan och tillbringar vår fritid. Attraktiv kollektivtrafik är en viktig pusselbit i arbetet med att utveckla förutsättningar för hållbart resande i Östersund.

Det nya linjenätet gör att de allra flesta kommer att få en bättre kollektivtrafik med tätare turer och snabbare pendlingstid. Men eftersom de nya linjerna går rakare väg så kommer några få längre till närmaste busshållplats och därmed uppleva det som en viss försämring.

Om kollektivtrafik i Östersund

Kollektivtrafiken i Östersund, både stads- och regiontrafik drivs av Region Jämtland Härjedalen och beslut om kollektivtrafiken tas i regionala utvecklingsnämnden.

Kommunen ansvarar för drift och skötsel av hållplatser till kollektivtrafiken. Vi samverkar också med regionen så att busstrafiken ska fungera så bra som möjligt.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-05-13