Publicerad 2024-05-14

Avfallsmängderna minskade, hur får vi det att minska mera?

När vi summerar 2023 så ser vi att mängderna avfall har minskat. Grovavfallet och restavfallet är de stora posterna, men alla avfallstyper har minskat. Det som får störst genomslag är att det var mindre mängder träavfall och trädgårdsavfall.

Tabell över hushållsavfall

Kommunen har som målsättning att minska mängderna avfall eftersom avfall påverkar klimat och miljön negativt och kostar pengar i alla led. Först kostar det att producera för mycket mat och saker, det kostar att samla in överskottet och det kostar att behandla det.

Det är kommunens ansvar att ta hand om avfall som uppstår i hushållen och sådant som liknar hushållens avfall i verksamheterna. Alla kommuner ska ha en avfallsplan som ska hållas aktuell. Avfallsplanen ska tala om hur vi ska arbeta för att undvika att avfall uppstår och hur vi på bästa sätt kan återanvända och återvinna det avfall som ändå blir.

Workshop om avfallsplanen

Nu ska vi revidera den gällande avfallsplanen och därför håller kommunen en workshop med inspirerande föreläsningar den 21 maj. Syftet är att få in synpunkter och idéer på den kommande avfallsplanen. Var med och påverka hur vi ska minska mängderna avfall och på så sätt minska energianvändningen och miljöpåverkan.

Anmäl dig till workshop den 21 maj på Österäng. Eller lämna synpunkter till den omarbetade avfallsplanen här.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-05-14