Publicerad 2024-05-16

Är din verksamhet en samhällsviktig elanvändare?

Östersunds kommun avgör vilken verksamhet som anses vara samhällsviktig inom kommunens geografiska område. Har du en verksamhet som du anser är en samhällsviktig elanvändare, så vill vi att du anmäler det till oss.

Vi lever i ett samhälle som bygger på att det finns el när den behövs. Elen används på sjukhus, vårdcentraler och apotek, för att tanka bilar och handla mat, mobil- och internet och mycket mer. Störningar är oundvikliga och får olika stora konsekvenser beroende på vad elen används till, därför är det viktigt att prioritera vilka elanvändare som ska få tillgång till el vid bristsituationer. Styrel är en planeringsprocess som syftar till att lindra konsekvenserna vid störningar genom en prioritering av samhällsviktiga elanvändare.

Myndigheter, länsstyrelser, kommuner och elnätsföretag samarbetar för att identifiera och prioritera elanvändarna. Styrel är ingen garanti för att elanvändare slipper elavbrott utan är ett planerat sätt att vid kris mildra negativa konsekvenser på samhällsnivå. Samhällsviktiga elanvändare är inte bara offentliga verksamheter utan en stor del är privata som industrier, teleoperatörer och IT-leverantörer.

Hur görs prioriteringen?

Hur verksamheter ska prioriteras regleras i styrels-förordningen. I den anges åtta olika prioritetsklasser:

 1. Elanvändare som redan på kort sikt (timmar) har stor betydelse för liv och hälsa.
 2. Elanvändare som redan på kort sikt (timmar) har stor betydelse för samhällets funktionalitet.
 3. Elanvändare som på längre sikt (dagar) har stor betydelse för liv och hälsa.
 4. Elanvändare som på längre sikt (dagar) har stor betydelse för samhällets funktionalitet.
 5. Elanvändare som representerar stora ekonomiska värden.
 6. Elanvändare som har stor betydelse för miljön.
 7. Elanvändare som har stor betydelse för sociala och kulturella värden.
 8. Övriga elanvändare som privatpersoner

Mejla oss om din verksamhet är en samhällsviktig elanvändare

Östersunds kommun avgör vilken verksamhet som anses vara samhällsviktig inom kommunens geografiska område. För att underlätta vår bedömning vill vi gärna höra från dig som anser att din verksamhet är en samhällsviktig elanvändare. Detta görs genom att lämna uppgifter till oss gällande:

 1. Vilken organisation ni tillhör
 2. Vad för typ av verksamhet ni bedriver
 3. Varför ni ska anses som samhällsviktiga
 4. Vilken eller vilka adresser ni har era lokaler på

Informationen kan sammanfattas i ett mejl och skickas till kundcenter@ostersund.se

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-05-16