Publicerad 2024-05-20

Information om hur Vårdförbundets stridsåtgärder påverkar Östersunds kommun

Sjuksköterskor, sjuksköterskor med specialistfunktion och chefer anslutna till Vårdförbundet får inte arbeta övertid eller mertid från och med måndag 20 maj klockan 16.00. Kommunen får inte heller nyanställa personer i de berörda yrkesgrupperna förrän Vårdförbundet och SKR kommit överens om nytt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor.

För Östersunds kommun innebär det bland annat sjuksköterskor med specialistfunktion, såsom distriktssköterskor, skolsköterskor och medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS).

Berörda verksamheter har förberett sig så att stridsåtgärderna ska påverka de som behöver hälso- och sjukvård så lite som möjligt. I första hand strävar verksamheterna efter att se över bemanning, schemaläggning samt prioritering och delegering av arbetsuppgifter.

Vilka medborgare blir påverkade?

Medborgare som har kommunal sjukvård i form av förebyggande insatser eller insatser som kan vänta till nästa dag. Det gäller medborgare som:

  • har kommunal hemsjukvård
  • bor på Särskilt boende för äldre
  • bor i en LSS-bostad
  • under sin vistelse på daglig verksamhet har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser.

Våra medarbetare prioriterar hjälpen där den behövs som mest. Medborgare som behöver hälso- och sjukvård av akut karaktär eller där utebliven insats kan riskera liv och hälsa hos den enskilde kommer därför inte bli påverkade.

Skolsköterskor som är medlemmar i Vårdförbundet ingår också i konflikten, men då de sällan arbetar mertid eller övertid ser vi i dagsläget inte att eleverna kommer att bli hårt drabbade på grund av konflikten i nuläget.

Vid frågor om hur du/en närstående kommer få vård

Om du har frågor om hur du eller en närstående kommer få vård, kontakta din eller din närståendes kontaktperson. Om du inte får tag i kontaktpersonen kan du kontakta enhetschef.

Kontaktuppgifter kan du hitta på www.ostersund.se eller genom att ringa Kundcenter på 063‑14 30 00.

Mer om vårdvarslet

Vårdförbundet, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona kommer inte överens i deras centrala förhandlingar om nytt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor.

Parterna i konflikten är SKR, Sobona och Vårdförbundet, kärnan i konflikten ligger inte på en lokal utan en nationell nivå. I dagsläget finns ingen prognos över hur länge konflikten kommer att pågå.

Östersunds kommun hoppas att parterna kommer till en lösning inom kort.

Det här har hänt:

  • Torsdag 11 april: SKR och Sobona tog emot ett varsel från Vårdförbundet om konfliktåtgärder. Varslet rörde alla 21 regioner och fyra stora vårdbolag.
  • Torsdag 25 april: varslet trädde i kraft klockan 16.00.
  • Måndag 6 maj: SKR och 29 kommuner tog emot ett utökat varsel från Vårdförbundet. Det här varslet gäller bland annat Östersunds kommun. Det rör alla sjuksköterskor, sjuksköterskor med specialistfunktion inklusive chefer som är anslutna till Vårdförbundet. Bland annat distriktssköterskor, skolsköterskor och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Varslets stridsåtgärder betyder att de berörda yrkesgrupperna inte får arbeta övertid, mertid och att kommunen inte får nyanställa personer inom de yrkesgrupperna.
  • Måndag 20 maj: varslet trädde i kraft klockan 16.00.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-05-20