Publicerad 2024-05-23

Stor eller mycket stor risk för gräs- och skogsbränder

I Jämtlands län är det nu stor eller mycket stor risk för gräs- och skogsbränder. Räddningstjänsten har redan haft flera larm om bränder i terrängen under maj månad. Det råder inte eldningsförbud men var mycket försiktig om du eldar ute.

Skogsbrand

Blåst ökar risken för spridning

I kombination med blåst kan spridningsrisken på sina håll tidvis vara extremt stor om en brand uppstår.

Den som tänder är ansvarig

Du måste alltid göra en egen bedömning om det är lämpligt att elda. Det är den som tänder elden som har det juridiska ansvaret för elden.

Appen "Brandrisk ute"

Använd gärna appen "Brandrisk ute" för att se hur brandrisken är där du befinner dig och för att få brandsäkra tips.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-05-23