Publicerad 2024-05-24

Medarbetarnas idéer ska driva AI-utvecklingen i Östersunds kommun

Nu startar kommunens resa för att förbättra arbetet i våra verksamheter med hjälp av AI, vilket för med sig många möjligheter. Inte minst kan vi utveckla både vårt arbetssätt och våra tjänster på ett helt nytt sätt.

förgrunden: kvistar som ramar in bilden av Storsjön och Östersund i bakgrunden

Foto: Håkan Wike, Trampolin PR

Genom projektet AI-resan ska medarbetarna kunna skicka in sina idéer om hur deras verksamhet med hjälp av AI kan arbeta på ett mer effektivt sätt.

Från 2024 fram till 2030 har kommunen avsatt totalt 25 miljoner kronor som ska användas för att anpassa de kommunala verksamheterna med hjälp av AI.

– Vi står inför många utmaningar de kommande åren, inte minst kompetensförsörjningen. Kommun-Sverige kommer helt enkelt inte kunna rekrytera så många som vi skulle behöva om vi fortsatte arbeta på samma sätt som idag.

– För att kunna fortsätta erbjuda en god service i kommunen måste vi därför hitta nya arbetssätt. AI är en ny och stor pusselbit i det jobbet, säger kommundirektör Anders Wennerberg.

Östersunds kommun har tidigare haft ett lyckat projekt i Digiresan med över 200 inlämnade idéer som bidragit till att digitalisera verksamheterna.

– Nu växlar vi om det och fokuserar i första hand på AI-lösningar. Vi behöver och ska alltid sträva efter att hitta smartare lösningar. Jag ser verkligen fram emot att återigen få ta del av våra medarbetares många goda idéer, säger Anders Wennerberg.

Hur fungerar det?

Medarbetarna beskriver och skickar in sin idé via kommunens interna e-tjänst, Idéportalen. Då går idén till förändringsledarna Stefan och Peter, som bokar in ett möte med idélämnaren. Förändringsledarna sätter sedan samman ett team som består av personer med lämplig spetskompetens som utreder idén.

Idéerna kan få finansiering via projektmedlen som fördelas ut under sex år.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-05-24