Publicerad 2024-05-24

Nu börjar vi göra Östersund avfallsfritt med reviderad avfallsplan

Alla kommuner ska ha en avfallsplan som är aktuell så därför har vi börjat revidera kommunens. Det började med seminarier där Rosi Hoffer förklarade att hon vill att Östersund ska ha nolltolernas mot avfall och Avfall VA:s chef Kristina Kenning vill att avfallsplanen ska trigga oss att förändra vårt beteende att skapa avfall.

Föreläsningar och workshops

Östersunds kommun bjöd in till föreläsningar och workshop för att sparka igång arbetet med att revidera avfallsplanen - en plan för hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi. Vi vände oss till beslutsfattare, inköpsansvariga, beställare, upphandlare, ekonomiansvariga, fastighetsägare, fastighetsförvaltare, återbrukare, länsstyrelsen, grannkommuner, intresseorganisationer så det blev ett 80-tal anmälda.

Mängden avfall per person har ökat

Under seminariet fick vi en beskrivning av läget i Europa, Sverige och Östersund. Mängden avfall per person i Sverige har ökat från 2010 till 2020. Senaste åren har det dock planat ut. I Europa är det ganska vanligt att deponera avfallet, men i Sverige är det lite som läggs på hög. Däremot förbränner Sverige avfall vilket blir till fjärrvärme och el. Östersund skickar restavfallet till avfallsförbränningen i Sundsvall. På grund av felsortering av avfallet går mycket mer avfall till förbränning än vad som skulle behöva gå dit.

– Vi skulle nå EU-målet om materialåtervinning om vi sorterade avfallet rätt. Det finns inte fungerande materialåtervinning av alla material, men när det gäller papper och pant till exempel så fungerar det, säger Agnes Willén, samordnare av avfallsstatistik på Naturvårdsverket och en av föreläsarna.

Vi fick goda exempel på minimering av avfall både från fastighetsbranschen och från kommunal verksamhet. Men också lära oss vad som krävs för att förändra människors beteenden.

Efter lunchen som måltidsservice tillagat av matrester blev det workshop. Målet var att få in förslag på åtgärder för att nå uppsatta mål för att förebygga avfall och minska avfall, samt att identifiera samarbetspartners och aktörer att kroka arm med.

Du är också välkommen med dina idéer för att minska avfallet i Östersunds kommun. Maila dem till avfallsplan@ostersund.se.

Läs hela nyheten här.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-05-24