Publicerad 2024-05-27

Experten om luften i Östersund: det är höga halter även ur ett europeiskt och globalt perspektiv

Luften vi andas är avgörande för vår hälsa. I centrala Östersund har vi periodvis stora problem med skadliga partiklar i centrum Vi har pratat med Lars Modig, vid arbets- och miljömedicin på Region Västerbotten, som forskat om hur olika faktorer i omgivnings- och arbetsmiljön påverkar människors hälsa. Han berättar om vikten av att hålla luften ren och vilka åtgärder vi kan vidta för att skydda vår hälsa.

Hej Lars! Varför ska vi bry oss om luftföroreningar och luftkvaliteten i Östersund?

— Luftföroreningar påverkar hälsan negativt och det finns inga kända nivåer under vilken luftföroreningar blir helt ofarliga. Därför är det viktigt att hålla vår luft så ren som möjligt.

— Halterna av partiklar i centrala Östersund är under vissa dygn väldigt höga även i ett europeiskt och globalt perspektiv vilket är bekymmersamt. Orsaken till de höga halterna är dock kända och går att göra något åt.

— Partiklar i luften har påverkan på hälsan på både kort- och lång sikt. På lång sikt så betyder det att de som har sin bostad i ett område med högre föroreningshalter löper högre risk för ohälsa sett över lång sikt (år). Effekter på kort sikt, som är det mest aktuella under våren i Östersund, innebär att de som utsätts för höga halter under en dag eller några timmar löper en högre risk att uppleva ohälsa i nära samband till händelsen.

— De hälsoeffekter som man sett när man tittat på större grupper av människor är till exempel påverkan på hjärta-kärl och luftvägar. Påverkan på hälsan gäller inte bara vuxna utan även barn, där man sett att luftföroreningar kan påverka lungornas utveckling. De grövre partiklarna tenderar att i större utsträckning påverka luftvägarna och i mindre utsträckning hjärta och kärl.

Vad ska man tänka på om man tillhör en riskgrupp?

— Om man tillhör en känd riskgrupp (till exempel har en känd lungsjudom) tycker jag att man i möjligaste mån bör undvika att vistas utomhus på de mest utsatta platserna i Östersund vid de tider då dammnivåerna är som allra högst. Det brukar oftast vara nära de högt trafikerade gatorna under morgonrusningen och när många är på väg hem från jobbet, och framförallt under perioden så vägarna torkat upp men inte hunnit bli sopade. Då kan det vara klokt att välja en annan väg. Det rådet tycker jag även gäller barn.

  • Det finns även information via Europeiska miljömyndigheten (EEA), vilka också bedömer luftens kvalitet enligt en skala som kan vara hjälpsam.

    Up-to-date air quality data

Finns det något som vi i Östersund borde göra för att få bukt med vårt partikelproblem?

— Östersund är en förhållandevis liten stad som ligger långt från Europas stora utsläpp och har även få stora industriella utsläpp som förorenar året om. Dammproblematiken i Östersund är främst kopplad till biltrafiken under perioden då vägarna torkar upp – det gör att det finns förutsättningar för att förbättra luftkvaliteten.

— Det är kommunens ansvar att verka för att luftkvaliteten är så bra att den inte ger upphov till ohälsa. Här är det viktigt med planering, uppföljning och åtgärder för att hålla föroreningshalterna så låga som möjligt. Åtgärder som krävs för att få ner föroreningar medför ofta inskränkningar i framförallt trafiken. Det gör att kommunen tillsammans med kommuninvånarna har en viktig uppgift i att hitta förutsättningar för andra sätt att resa inom staden.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-05-27