Publicerad 2024-05-30

”Hesa Fredrik” på återvinningscentralen i Odenskog 3 juni

Myndighten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har installerat högtalare för VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, även känd som ”Hesa Fredrik”, på återvinningscentralen i Odenskog. Det kan innebära att besökare kan bli överraskade av den höga varningssignalen måndag 3:e juni klockan 15.00.

”Hesa Fredrik” är ett sätt att snabbt uppmärksamma allmänheten om att något allvarligt har hänt i närområdet med en hög ljudsignal. Till exempel gas- eller kemikalieolyckor. Det används också som flyg- eller beredskapslarm.

Fyra gånger per år kontrollerar MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) att ljudsignalen fungerar. Då låter signalen oavbrutet i sju sekunder och följs av 14 sekunders tystnad och upprepas under 2 minuter.

Ett sådant test kommer att ske på måndag 3:e juni klockan 15.00. Klockan 15.05 kommer en sista lång signal som är 30 sekunder lång och efter den är testet avslutat.

Besökare på återvinningscentralen i Odenskog kan då uppleva ett väldigt högt ljud eftersom en av högtalarna sitter just där.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-05-30