Publicerad 2024-06-04

Biblioteket har fått extra pengar av Kulturrådet för inköp av böcker för barn och unga.

Östersunds bibliotek har sökt och beviljats 193.000 kronor från Kulturrådet för inköp av litteratur för barn och unga till folk- och skolbibliotek. Det statliga stödet ger biblioteken en bra möjlighet att kunna göra extra satsningar för barn och unga.

Två tjejer gömmer ansiktet bakom varsin bok

Skolbibliotek och folkbibliotek i Östersunds kommun kommer att få ta del av dessa medel för att köpa in bra litteratur till barn och unga.

– Det är trevligt att kunna förstärka skolbiblioteken samt även folkbiblioteken för att kunna erbjuda ett bra utbud av litteratur till kommunens barn och unga. Det är viktigt med bra litteratur och att kunna stimulera till ökad läsning av böcker för att ge barn och unga en ökad läsförståelse. Östersunds bibliotek arbetar kontinuerligt med läsfrämjande åtgärder, säger Maj Eriksson, Bibliotekschef i Östersunds kommun.

I Östersund lånas det ut fler barn- och ungdomsböcker.

I jämförelse med folkbibliotek i övriga landet, så lånar Östersunds kommun ut fler barn- och ungdomsböcker. Siffror från Sveriges officiella biblioteksstatistik visar att Östersund lånar ut 19 böcker för barn och unga per invånare i åldersgruppen 0–17 år och snittet i landet är 12,6 böcker per invånare 0–17 år. Östersunds bibliotek har 29 procent aktiva låntagare/användare av befolkningen och snittet i landet är 22 procent.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-06-04