Publicerad 2024-06-10

Information om hur Vårdförbundets stridsåtgärder påverkar Östersunds kommun

Förhandlingarna mellan Vårdförbundet, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt Sobona har ännu inte resulterat i ett nytt avtal. Parterna står fortfarande långt ifrån varandra.

Fem regioner berördes av strejken som trädde i kraft tisdagen den 4 juni. Ytterligare 1 900 anställda i Region Värmland och Region Västmanland samt fler medarbetare på Danderyds sjukhus och Södersjukhuset tas ut i strejk imorgon, tisdagen den 11 juni.

I dagsläget ligger dock inget strejkvarsel i Östersunds kommun eller Region Jämtland Härjedalen. Sjuksköterskor, sjuksköterskor med specialistfunktion inklusive chefer som är medlemmar i Vårdförbundet och arbetar i Östersunds kommun får dock inte arbeta övertid eller mertid. Våra verksamheter får heller inte nyanställa personer i de berörda yrkesgrupperna så länge konflikten pågår.

Nationell Konflikt utan prognos

Kärnan i konflikten ligger inte på en lokal utan en nationell nivå och i dagsläget finns ingen prognos över hur länge konflikten kommer att pågå. Våra verksamheter har förberett sig för att minimera påverkan på de som behöver hälso- och sjukvård, med fokus på bemanning, schemaläggning samt prioritering och delegering av arbetsuppgifter. Östersunds kommun hoppas att parterna snart når en lösning.

Mer om vårdvarslet

Parterna i konflikten är SKR, Sobona och Vårdförbundet, kärnan i konflikten ligger inte på en lokal utan en nationell nivå.

Det här har hänt:

  • Tisdag 11 juni: Strejk bryter ut klockan 11.00. Strejken är en utökning på de redan tidigare strejkvarslade regionerna samt Danderyds sjukhus, Södersjukhuset. Därutöver varslas nu även Region Värmland och Region Västmanland om strejk.
  • Tisdag 4 juni: Strejk bröt ut klockan 11.00 i Region Skåne, Region Stockholm, Region Västerbotten, Region Östergötland, Västra Götalandsregionen, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset.
  • Tisdagen 28 maj: SKR och Sobona tog emot ett fjärde varsel från Vårdförbundet. Varslet innebar en utökning på de sedan tidigare strejkvarslade regionerna, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset. Därutöver varslades ytterligare två regioner om strejk: Region Värmland och Region Västmanland.
  • Tisdagen 21 maj: SKR och Sobona tog emot ett tredje varsel om utökade konfliktåtgärder från Vårdförbundet. Varslet gällde strejk. Samtidigt meddelade Vårdförbundet att nyanställningsblockad delvis skulle upphöra i regionerna den 4 juni.
  • Måndag 20 maj: Varsel om övertids- och mertidsblockad samt nyanställningsblockad i Östersunds kommun samt ytterligare 28 kommuner trädde i kraft klockan 16.00.
  • Måndag 6 maj: SKR och 29 kommuner tog emot ett utökat varsel från Vårdförbundet. Det här varslet gäller bland annat Östersunds kommun. Det rör alla sjuksköterskor, sjuksköterskor med specialistfunktion inklusive chefer som är anslutna till Vårdförbundet. Bland annat distriktssköterskor, skolsköterskor och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Varslet innebär att de berörda yrkesgrupperna som är medlemmar i Vårdförbundet inte får arbeta övertid, mertid och att kommunen inte får nyanställa personer inom dessa yrkesgrupper.
  • Torsdag 25 april: varsel om övertids- och mertidsblockad samt nyanställningsblockad trädde i kraft klockan 16.00. Varslet gällde alla 21 regioner samt fyra stora vårdbolag.
  • Torsdag 11 april: SKR och Sobona tog emot ett varsel från Vårdförbundet om konfliktåtgärder som innebar övertids- och mertidsblockad samt nyanställningsblockad. Varslet gällde alla 21 regioner samt fyra stora vårdbolag.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-06-10