Publicerad 2024-06-13

Nu börjar bygget av Östersundslänken

Under mitten av juni drar bygget av Östersundslänken igång. Först ut är hållplats Jamtli, som vi ska flytta. Under byggtiden blir det begränsad framkomlighet och avstängningar, men sedan blir det en bättre, säkrare och mer tillgänglig hållplats.

Illustration Hållplats Jamtli

Jamtli först ut

Hållplatsen vid Jamtli är först ut. Den kommer vi att flytta från nuvarande placering på Kyrkgatan, till Gunder Häggs väg vid Hovvallens södra kortsida. De nya hållplatserna blir mer tillgänglighetsanpassade än de gamla och får dessutom bättre väderskydd.

Vi bygger också om delar av ytan framför Jamtlis entré. Fokus är förbättrad tillgänglighet samt en trevligare utemiljö med bänkar, träd och belysning. Det blir mer grönska än idag och olika sorters träd som gynnar den biologiska mångfalden.

Vi kommer även att bredda Kyrkgatan mellan Jamtli och Arkivvägen, så att trafiken kan mötas på ett säkrare sätt. Framförallt bussarna har det trångt idag. Kjell Svanberg, förvaltningschef Samhällsbyggnad, är glad över byggstarten:

Det känns fantastiskt bra att vi nu kan starta bygget av Östersundslänken. En viktig satsning för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv och tillgänglig.

När?

Arbetet startar vecka 25 (veckan som börjar med 17 juni) och vi beräknar att det pågår till mitten av november.

Tillfälliga hållplatser

Under byggtiden kommer vi att flytta hållplats Jamtli närmare Arkivvägen och centrum. Även hållplats Hovvallen kommer vi i perioder att behöva flytta.

Hur påverkas förbipasserande?

Gatan stängs av under byggtiden mellan korsningen Kyrkgatan - Arkivvägen, korsningen Fornbyvägen - Kyrkgatan och strax norr om huvudentrén till Hofvallen. Vi leder om busstrafiken. Det blir en tillfällig hållplats på Arkivvägen.

Parkeringar Jamtli

Jamtlis parkeringar kommer att vara tillgängliga under hela byggtiden. Man kommer att nå stora ingången till fots. Färdtjänst och taxi kan åka via Fornbyvägen för att släppa passagerare nära stora ingången.

Sjukhuset blir näst på tur

Hållplats Jamtli är den etapp som är på gång nu och som vi gör i år. Näst på tur, men inte förrän nästa år, år hållplatsen vid Östersunds sjukhus.

Om Östersundslänken

Östersundslänken är namnet på en satsning på kollektivtrafiken genom Östersunds mest centrala delar. Östersundslänken ska gå mellan järnvägsstationen Östersund C i söder och Jamtli i norr, via Kyrkgatan. Länken knyter ihop olika trafikslag och viktiga målpunkter i staden. Målet är att skapa en trygg och trevlig miljö för resenärer, minska behovet av att byta buss för att nå viktiga målpunkter och öka det kollektiva resandet.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-06-13