Publicerad 2024-06-14

Landsbygdsbor får matavfallspåsar på tunnlocket

Nu gör vi det lättare för dig som bor på landsbygden att få tag i matavfallspåsar. De som bor i stan får hämta sina matavfallspåsar på återvinningscentralerna, biblioteken och på Kundcenter precis som förut. Det går att komma åt papperspåsar varje dag i veckan!

Om du bor på landsbygden, det vill säga utanför Östersunds stadsdelar, och behöver fler matavfallspåsar kan du nu klämma en papperspåse under locket framtill på matavfallskärlet (se bild) inför hämtning. Då lägger chauffören en bunt med påsar på locket vid nästa soptömning, så länge lagret med buntar räcker. Om det tar slut så får du en bunt vid nästa sophämtning. Det finns också buntar att hämta på återvinningscentralerna, biblioteken och Östersunds kommuns kundcenter.

För dig som har soprum där du bor kan man prata med fastighetsansvarig för att ställa i ordning plats för påsar. Det går att göra en beställning här.

Grön soptunna med brunt lock står vid en grön gräsmatta och det hänger ut en matavfallspåse från locket

Nu finns det också nya broschyrer för sortering av avfall, titta gärna på dem och hämta på återvinningscentralen eller uppmana fastighetsansvarig i flerbostadshus att beställa.
Här hittar du sorteringsbroschyrerna.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-06-14