Publicerad 2024-06-17

Bostäder i Brunflo-Viken till granskning

Förslaget på ny detaljplan som ska göra det möjligt med fler bostäder i centrala Brunflo skickas nu på granskning mellan den 16 juni och 20 augusti.

Karta över Brunflo med planområdet markerat.

Översiktskarta Brunflo-Viken.

Illustrerad karta över planområdet med förslag på placering av bostadshus och grönytor.

Illustrationsplan Brunflo-Viken

Östersunds kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för Brunflo-Viken 2:25 med flera. Den nya detaljplanen ska göra det möjligt att bygga bostäder i flerbostadshus i ett centalt läge med en boendemiljö för många människor med en fysisk struktur som skapar en trygg miljö och en känsla av samhörighet och en halvprivat sfär.

Detaljplanen var ute på samråd mellan den 30 november och den 22 december 2022.

Tyck till

Granskningen pågår mellan den 16 juni till och med den 20 augusti 2024.

Har du synpunkter/anmärkningar på planförslaget kan du lämna in eller sända in dem senast den 20 augusti 2024 till Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund eller på e-postadress samhallsbyggnad@ostersund.se

Tänk på att skriva kort och tydligt! Skriv särskilt om det du tycker är bra, dåligt, ska ändras eller läggas till i planen – så blir det lättare att förstå de synpunkter du lämnar.

Granskning

Granskningen ska visa det bearbetade planförslaget som kommunen vill anta och samtidigt ge dig en sista möjlighet att lämna synpunkter.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-06-17