Publicerad 2024-07-04

Samråd om detaljplan för Häggesta 1:59 – skola och förskola i Häggenås

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan för att möjliggöra tillbyggnad av Häggenås skola och intilliggande förskola. Utemiljön, parkeringsplatser och hämta/lämnazon ska också ses över.

Syftet med att ta fram en detaljplan är att möjliggöra tillbyggnad av skola och förskola i Häggenås samt upprustning av gård. Detaljplanen möjliggör också en gemensam parkering och hämta-lämnazon.

Vill du ta del av planförslaget? Planhandlingarna hittar du digitalt på kommunens hemsida och i pappersformat på Östersunds bibliotek under samrådstiden.

Detaljplanen hålls tillgänglig för samråd under perioden 5 juli till och med 25 augusti 2024.

Du som vill lämna synpunkter/anmärkningar på planförslaget kan skicka dem till Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund eller på e-postadress samhallsbyggnad@ostersund.se .

Det är viktigt att synpunkterna/anmärkningarna har kommit in till samhällsbyggnad senast den 25 augusti 2024.

Tänk på att skriva kort och tydligt, skriv särskilt om det du tycker är bra, det du tycker bör ändras eller läggas till i planen. Då blir det lättare att förstå de synpunkter du lämnar. Ange också namn och kontaktuppgifter.

Öppet hus

Den 14 augusti klockan 17–18 är det öppet hus vid Häggenås skola, Husevägen 5. Syftet med mötet är att ge information om förslaget och att ge möjlighet att ställa frågor och att lämna synpunkter.

 

SAMRÅD:

Samrådet ska ge insyn i planarbete, det är även ett tillfälle att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget för att vi på kommunen ska kunna överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-07-04