Publicerad 2019-03-29

Östersunds kommun lämnar in polisanmälan

I dag har Östersunds kommun genom Rådhus AB, moderbolaget för kommunens bolag, beslutat att lämna in en polisanmälan mot Daniel Kindberg och Hans Carlsson, tidigare verkställande direktör, respektive vice verkställande direktör i Östersundshem. Den formella anmälan lämnas in på måndag.

Polisanmälan gäller två delar. Dels omständigheterna runt de konsultkontrakt med en leverantör som de anmälda kan ha haft samtidigt som de gjorde omfattande affärer med leverantören å Östersundshems vägnar. Dels omständigheterna runt den markaffär som Östersundshem gjorde med Fältjägaren och de konsekvenser den kom att få ekonomiskt för bolaget, och hur dessa konsekvenser hanterades inne i bolaget.

– Avsikten med anmälan är att säkra en bred rättslig prövning av de omständigheter som kommit fram i samband med våra egna utredningar av vad som hänt i Östersundshem, och som inte hanteras i den pågående rättsprocessen mot Daniel Kindberg, säger Rådhus AB:s styrelseordförande Bosse Svensson.

Sedan tidigare driver Östersundshem ett skadeståndskrav kopplat till den pågående rättsprocessen. För att det ska vara möjligt för Östersundshem och därmed kommunen att också driva skadeståndstalan i de fall som inte berörs i åtalet, måste en rättslig prövning till, eftersom dessa affärer genomförts under en tidsperiod där dåvarande VD beviljats ansvarsfrihet.

– Vi strävar efter att göra allt för att kunna få tillbaka de pengar som vi anser att skattebetalarna förlorat. Därför tar vi det här steget. Skattebetalarna i Östersunds kommun ska kunna lita på att vi gör allt som är praktiskt möjligt för att gå till botten med den här historien, säger Bosse Svensson.

I samband med kommunfullmäktige i Lit i torsdags kväll informerades samtliga politiska partiers gruppledare om förslaget att göra en polisanmälan, och samtliga partier gav sitt stöd till åtgärden.

För mer information:

Bosse Svensson, ordförande Rådhus AB, telefon: 0768–16 48 48

Sidan uppdaterad 2019-03-29

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen