Publicerad 2019-03-29

Projekt för ökad livskvalitet får nationell uppmärksamhet 

Den 2 - 3 april åker arbetsterapeuterna Christine Engerup och Lina Åkerlind Nielsen ner till arbetsterapiforum i Stockholm. Där ska de berätta om projektet ”Förbättrad livskvalitet och ökad självständighet för personer med psykisk ohälsa”.

Projektet som startade våren 2016 har varit så framgångsrikt att det blivit uppmärksammat nationellt. Sen i höstas har det också blivit permanent verksamhet i Östersunds kommun. Lina Åkerlind Nielsen som är arbetsterapeut inom Vård- och omsorgsförvaltningen har varit med från projektets start. Tillsammans med två kollegor hade Lina arbetat fram en idé som gick ut på att utveckla arbetssättet inom boendestöd, där man ger stöd till personer som har psykiatriska/neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa.

I korthet gick idén ut på att arbetsterapeuter och en fysioterapeut bidrar med sin yrkeskompetens. Tillsammans med boendestödpersonalen utformar de ett stöd som ger medborgarna bästa möjliga förutsättningar till ett aktivt liv - och att på sikt blir så självständiga som möjligt.

Genom ett självskattningsinstrument har Lina och hennes kollegor noga tagit reda på vilka mål som känns viktiga för varje enskild person. Via instrumentet har man också kunnat följa upp arbetet. Det har då blivit tydligt att de allra flesta medborgare som fått stöd av Lina och hennes kollegor upplever en tydlig förbättring av sin livskvalitet. Dessutom sparar arbetssättet pengar. De medborgare som varit med i projektet klarar sig på 35 procent färre timmars stöd än övriga medborgare med boendestöd.

- Jag tycker att det känns väldigt spännande och roligt att vi får möjlighet att presentera vårt projekt för arbetsterapeuter ifrån hela Sverige. Vi hoppas vi kan sprida kunskapen om vikten av målinriktat teamarbete för att förbättra den psykiska ohälsan, säger Lina Åkerlind Nielsen.

För mer information ring:
Lina Åkerlind Nielsen, 0730-29 00 72/070-212 36 77

Sidan uppdaterad 2019-03-29

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen