Publicerad 2019-04-17

Tävlingsbidragen till Framtidens kommunhus - Så här kan det bli!

Våren 2018 bjöd Östersunds kommun tillsammans med Sveriges Arkitekter in arkitektteam till en arkitekttävling för Framtidens kommunhus, en byggnad som kan ersätta de sjuka byggnaderna i rådhuskvarteret. Nu går det att se de fyra förslagen till ett nytt kommunhus.

Det var ett stort intresse för att vara med i tävlingen, över 60 arkitektkontor från flera olika länder ville vara med i tävlingen - fyra arkitektteamen valdes ut att rita förslag: Mitt Östersund, Nya Rum, Öppna terrasser och Östersunds stadsfoajé

Förslagen finns på ostersund.se, på Sveriges Arkitekters webb och är utställda i rådhusfoajén.

I maj avslöjas vinnaren.

Jury och bedömning

Förslagen bedöms av en jury bestående av tjänstemän, politiker och ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter. De bedömer förslagen utifrån gestaltning, funktion, utvecklingsbarhet, genomförbarhet och förvaltning. Målet är att få fram den bästa föreningen av form, funktion och ekonomi, och samtidigt välja den byggnad som bäst passar den unika platsen bredvid Rådhuset och biblioteket.

— Det har varit mycket spännande att se hur de fyra teamen tagit sig an uppgiften. Vi har fått in fyra bra förslag som på olika sätt löst den mycket svåra uppgiften att komplettera vårt vackra Rådhus och bibliotek med ett modernt kontorshus som ska fungera optimalt på en mängd olika sätt, säger Maria Boberg, stadsarkitekt.

Tävlingen

Uppdraget var att gestalta en byggnad som rymmer 760 personer på cirka 11 500 kvm, med restaurang, aula, möteslokaler, med mera. Östersunds kommun kommer att gå över till ett aktivitetsbaserat arbetssätt och därför måste byggnaden passa till det.

Syftet med tävlingen har varit att få fram ett väl gestaltat förslag med hög arkitektonisk kvalitet och genomförbarhet till ett nytt kommunhus. Visionen "En attraktiv, kreativ och hållbar arbetsmiljö, designad för alla - för ett bättre Östersund" togs fram innan tävlingen och är riktlinje för Östersunds framtida kommunhus.

Mer information finns i tävlingsprogrammetPDF

Övrig information

Tävlingen har följt Sveriges Arkitekters rekommendation med sekretess vid prekvalificering och offentliggörande inför inbjudna tävlingar. Tävlingsbidragen har därför varit anonyma både inför varandra och jurymedlemmar

Tävlingsdeltagare kommer vardera att ersättas med ett arvode om 300 000 SEK exklusive moms efter korrekt inlämnat, och av juryn godkänt, tävlingsförslag i enlighet med tävlingsprogrammet.

För ytterligare information kontakta:

Anna Synderå, projektledare arkitekttävlingen, Tel. 072 - 544 92 25

Sidan uppdaterad 2019-05-22

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen