Publicerad 2019-06-03

Kommunen motsätter sig all uranbrytning

En revidering av Östersunds kommuns miljöpolicy om uranbrytning har gjorts, och detta är resultatet.

Kommunen motsätter sig all prospektering, provbrytning och brytning av alunskiffer och liknande bergarter i kommunen. Kommunen motsätter sig även all brytning eller utvinning av mineral eller bergarter som innebär att miljöpåverkande rest- eller biprodukter som innehåller uranhaltigt material uppkommer.

Viktigt att kommunens vattentäkter skyddas

Det är av stor vikt att säkerställa att kommunens vattentäkter skyddas från föroreningar. Storsjön är kommunens största vattentäkt men även verken i Lit, Häggenås, Lillsjöhögen, Fåker, Tandsbyn samt enskilda vattentäkter är av stor betydelse. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en grundförutsättning för att vi ska kunna leva och verka här.

Fossilfri kommun till år 2030

Samtidigt ska kommunen bli fossilfri till 2030, bland annat genom satsningar på elfordon. Vissa av dessa mineral används i batteritillverkning. Kommunens inställning är att brytning ska ske på platser, och på ett sådant sätt, att risker för hälsa och miljö minimeras. Kommunen upphandlar elfordon tillsammans med flera andra svenska kommuner, och då ställs också krav. En gemensam uppföljning av att kraven följs kommer att göras under året.

För frågor och ytterligare information, kontakta:

Christina Breding, miljösamordnare, 070-537 17 46

Sidan uppdaterad 2019-06-03

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen