Publicerad 2019-09-12

Utbildning för livsstilscoacher

9-11 september hålls en livsstilscoachutbildning i Östersund för personer som framöver ska finnas som stöd för barn och unga med funktionsnedsättning.
- Projektet öppnar upp för ett helt nytt sätt att se på och ge stöd vid en funktionsnedsättning, där vi utgår från barn och ungas egna möjligheter att utforska sin förmåga, säger Helene Olsson Sandal, tillgänglighetsstrateg vid Östersunds kommun.

I svenska parasportförbundets projekt ”Jag vet”, där Östersunds kommun är en av de medverkande kommunerna,

utbildas livsstilslotsar som ska kunna ge barn-och ungdomar vägledning i hur det är att leva med en funktionsnedsättning.

- Det är en unik kompetens som ska tas tillvara, säger Helene Olsson Sandal.

Mentorsprogram för personer med funktionsnedsättning

Projektet kan liknas med ett mentorskapsprogram för personer med funktionsnedsättning. I projektet får barn och ungdomar lära sig att identifiera sina egna behov och förutsättningar under stöttning av en mentor som kallas för livsstilslots. Livsstilslotsarna rekryteras efter deras förmåga att vara kreativa problemlösare och har ofta en funktionsnedsättning själva. Livsstilslotsarna erhåller högkvalitativ, adekvat utbildning med fokus på bland annat folkhälsa, handikappvetenskap och coachande förhållningssätt.

Träffas regelbundet

Arbetet som livsstilslots innebär dels att kunna bidra med egna erfarenheter av de utmaningar man kan stöta på i vardagen, men även att fungera som förebilder för de barn och unga de möter. Livsstilslotsarna är anställda Svenska parasportförbundet under projekttiden och träffar sina adepter regelbundet, både enskilt och i grupp under minst ett år.

9-11 september hålls en utbildning för livstilslotsar på Clarion hotell i Östersund, och media är då varmt välkomna.

För frågor och ytterligare information om detta, kontakta:

Helene Olsson Sandal 070 - 191 72 11

Sidan uppdaterad 2020-05-07

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen