Publicerad 2019-09-17

Fordonshinder i stan

På tisdagen den 17 september inleder vi ytterligare ett långsiktigt arbete för att öka tryggheten i stadskärnan. Första steget blir att placera ut blomlådor på gågatorna för att undersöka hur gatorna kan möbleras annorlunda för att försvåra för fordon att hålla hög hastighet.

Personal från kommunen kommer under tisdagen att börja placera ut fordonshinder på ett antal utvalda ställen på gågatorna där det rör sig mycket folk till vardags.


På plats kommer Anders Wennerberg, kommundirektör, Oskar Kirkbakk, beredskapssamordnare och Martin Sahlberg från Destination Östersund att vara för att berätta mer och svara på frågor.


Tid: 14:00 – 14:45
Plats: Stjärntorget
För ytterligare information och frågor kring pressträffen kontakta Anders Wennerberg, 063-14 37 70


Utplaceringen kommer att ske i tre steg: först en testperiod, sen en semipermanent period för att till sist bli permanent.

  1. Testperiod
    Hinder i form av blomlådor placeras ut för att varutransporter och räddningstjänsten ska kunna säkerställa att de kan ta sig fram. Placeringen kommer även att utvärderas ur ett framkomlighetsperspektiv för personer med olika typer av funktionsnedsättning.
  2. Semipermanenta hinder
    När placeringen utvärderats sker eventuella justeringar, då testar vi även att snöröjningen fungerar.
  3. Permanenta hinder
    I ett sista steg kommer blomlådorna att bytas ut mot permanenta fordonshinder.

Fordonshinder är en trygghetsskapande åtgärd som är en del i ett bredare säkerhetsarbete. Det finns ingen förändrad eller ökad hotbild, varken nationellt eller lokalt.


Denna satsning är ett led i ett större trygghetsskapande arbete i vår fysiska miljö. Vi jobbar sedan tidigare med att placera ut flyttbara hinder vid större evenemang. Vi gör även trygghetsvandringar, jobbar med belysning och bevakning, klipper buskar och träd för att öka sikt och jobbar för att bli Purple Flag* certifierade.


Arbetet med fordonshinder är ett samarbete mellan Östersunds kommun, polisen, räddningstjänsten och handeln i Östersund.


* Purple flag är en certifiering från Svenska Stadskärnor. Målet för Purple Flag är en säker, trygg, attraktiv och hållbar plats med variationsrikt kvällsutbud för alla

Sidan uppdaterad 2019-09-17

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen