Publicerad 2019-11-06

Analys av innemiljön på Lugnvikskolan visar normala värden

I den fortsatta utredningen av innemiljön på Lugnviksskolan, är nu resultatet av luft- och materialproverna klart. Arbetet med att åtgärda innemiljön på Lugnviksskolan sker i nära samarbete mellan Teknisk förvaltning och Barn- och utbildningsförvaltningen.

- Analysen av luftproverna visar godkända värden. I undersökningen av innemiljön har också prover tagits av det material som finns mellan inner- och ytterväggar på skolan. Alla värden är inom tillåten intervall, säger Hans Green, sektorchef för fastighetsteknik på Teknisk förvaltning.
I samband med provtagningen har en skadad fuktspärr i yttervägg hittats och bytts ut.

- Vi har också tagit prover för att identifiera dammpartiklar och hoppas ha provsvaren i slutet av denna vecka, säger Hans Green.
- Eftersom vi ändå vet att man upplever problem med innemiljön, väljer vi nu att installera luftrenare i de salar där personal och elever upplever fortsatta problem. Vi tar våra medarbetares och elevernas hälsa på allvar, säger Anna Örjebo, förvaltningschef på Barn- och utbildningsförvaltningen.

Redan innan provsvaren har det satts in fler åtgärder. Filtren i ventilationsfläktarna har bytts ut. Lugnviksskolans lokaler har hög takhöjd, varför "höghöjdsstäd" har utökats. En annan åtgärd är att inventera och åtgärda de hål som gjorts vid materialprovtagning i inner- och ytterväggar.

- De medarbetare som fortsatt ändå upplever problem med innemiljön får stöd av kommunens företagshälsovård. Barn- och elevhälsan är informerad och skolsköterskan finns som stöd för att kunna möta frågor från eleverna, säger Anna Örjebo.

För mer information, kontakta:
Barn- och utbildningsförvaltningen: Anna Örjebo, anna.orjebo@ostersund.se
Teknisk förvaltning: Hans Green, hans.green@ostersund.se

Fotnot: Se även nyhet "Läget för kommunens fastighetsunderhåll" (191105)

Sidan uppdaterad 2019-11-06

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen