Publicerad 2019-11-20

Östersunds kommun satsar för att motverka våld i nära relation

Östersunds kommun har tagit fram en strategi mot våld i nära relation för att förebygga och motverka våld i nära relationer och hedersvåld, samt erbjuda stöd och skydd till våldsutsatta.

Våld i nära relation är ett allvarligt hot mot den utsatta. Det är ett samhälls- och folkhälsoproblem som berör flera aktörer. Förutom direkta fysiska skador kan våld i nära relation leda till både psykisk och fysisk ohälsa samtidigt som det är ett hinder för jämställdhets och jämlikhetsutvecklingen.

– Det är viktigt att sätta fokus på det här problemet. Det är ett allvarligt samhällsproblem som påverkar både individer och samhället i stort väldigt mycket. I en uppskattning bedömer EIGE (European Institute for Gender Equality) att mäns våld mot kvinnor kostar Sverige 43 miljarder kronor om året, säger Elin Fluur, jämställdhetsstrateg på Östersunds kommun.

Vård- och omsorgsförvaltningen utbildar all personal

En viktig del i strategin mot våld i nära relation är utbildning. Därför kommer Vård- och omsorgsförvaltningen ha en stor utbildningssatsning på temat våld i nära relation under hösten/vintern/våren 2019 - 2020. Utbildningssatsningen omfattar all personal, inklusive externa utförare.

Den 22 november drar utbildningssatsningen igång då chefer och förtroendevalda får sin utbildning under en heldag. Under 2020 kommer alla medarbetare på Vård- och omsorgsförvaltningen, inklusive externa utförare, att gå en halvdagsutbildning som anpassas efter behov hos olika yrkesprofessioner och kompetensnivå och det ingår även en webbutbildning.

– Det är viktigt att chefer och förtroendevalda är först ut så de får kunskap och kan sprida den samt för att kunna ge stöd till medarbetare. Utbildningen kommer att handla om vad våld i nära relation är och vad det tar sig för uttryck. Hur vi jobbar i kommunen och i länet, var man kan vända sig, vad vi kan göra och vilka skyldigheter vi har. Dessutom kommer arbetsgivaransvaret att tas upp, säger Lena Wedin, utbildningssamordnare.

Under utbildningsdagen kommer representanter från Kvinnofridsakademin, Länsstyrelsen, polisen, socialstyrelsen och representanter från kommunen att föreläsa.

Denise Cresso från Kvinnofridsakademin kommer att prata om definitionen av våld i nära relation, våld mot de mest utsatta och normaliseringsprocessen. Jenny Einebrant och Tone Morseth från länsstyrelsen kommer bland annat att prata om nationell samverkan, kontaktytor samt om heder, prostitution och människohandel. Kristin Larsén, gruppchef för brott i nära relation inom polisområde Jämtland kommer att prata om polisens arbete inom våld i nära relation och vad som händer efter anmälan. Shriti Radia, jurist på Socialstyrelsen kommer att prata om socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Fler föreläsare och punkter finns i det bifogade programmet.

ProgramWord
Östersunds kommuns strategi mot våld i nära relation.PDF

För frågor eller mer information, kontakta:

För frågor om strategin mot våld i nära relation: Elin Fluur, jämställdhetsstrateg Östersunds kommun:

För frågor om utbildningen: Lena Wedin, utbildningssamordnare, Östersunds kommun

Sidan uppdaterad 2019-11-20

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen