Publicerad 2019-11-25

Mer solel och hållbara transporter genom energi- och klimatrådgivning

Sveriges kommunala energi- och klimatrådgivare har kraftsamlat i två nationella projekt för att stötta privatpersoner, företag och organisationer i övergången till mer förnybara och klimatsmarta alternativ. Projekten har lett till ett ökat intresse för energi- och klimatrådgivning.

I nästan alla svenska kommuner finns det i dag kommunala energi- och klimatrådgivare som erbjuder opartiska och kostnadsfria energi- och klimatråd till privatpersoner, företag och organisationer. Sedan våren 2018 har rådgivare i 284 av kommunerna gått ihop i två nationella projekt. Ett om vägledning vid investering och installation av solceller och ett om hur man gör för att uppföra laddplatser till elfordon.

Totalt har 56 000 personer runt om i landet deltagit i aktiviteter där de har fått information, tips och ökade kunskaper. Över 14 000 personer har fått fördjupad rådgivning av sin lokala rådgivare.

– Det finns ett stort intresse för att se över sin energiförbrukning, och många funderar på solceller och elbilar, säger Helena Jansson, energi- och klimatrådgivare på Östersunds kommun.

– De gemensamma satsningarna har gett en positiv effekt, både vad gäller övergången till mer klimatsmarta lösningar hos målgrupperna, men också på energi- och klimatrådgivningen som helhet, säger Morgon Dahlman på Energimyndigheten.

Stort intresse för solel

Intresset för solel har under projektet varit stort. Cirka 44 000 personer har fått information eller fördjupad rådgivning om hur man producerar egen el med hjälp av solceller.

– Vi ser att energi- och klimatrådgivarna många gånger ger det stöd som gör att man går från ord till handling. Oftast handlar det då om att rådgivaren tillför information om tekniken och vad som är viktigt att tänka på. Dessutom vet de vad som gäller lokalt och i vilken ordning allt ska göras. Sådant är ju svårt att avgöra själv även om det idag finns mycket information på nätet, säger Anna Derneryd, Energikontor Väst, som leder det nationella projektet solel.

Jämtland klättrar mot toppen

Under året har energirådgivarna i Östersund och Jämtland anordnat flera föreläsningar med experter på solceller. Dessa föreläsningar har varit välbesökta och genomförts i hela länet. Flera har efter föreläsningarna fått till sin ansökan om bidrag och monterat solceller. I länet klättrar vi mot toppen när det gäller installerad effekt/person efter årets satsningar.

Råd om teknik och ekonomi kring laddplaster

Inom projektet för hållbara transporter har privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar bland annat fått stöd i hur man installerar laddplatser för elfordon. Totalt har 12 000 personer nåtts genom personlig rådgivning, seminarier, mässmontrar och liknande.

– De flesta som kontaktar en rådgivare har redan bestämt sig för att de vill installera en laddplats men behöver veta mer om hu de ska börja. De vanligaste frågorna är dels rent tekniska, dels kring ekonomi och vilka betallösningar man som företag eller förening kan använda sig av för att debitera anslutna bilar, säger Elin Törnwall, Energikontoret Mälardalen, som leder det nationella projektet för hållbara transporter.

I Östersund har offentliga platser, företag, privatpersoner och bostadsrättsföreningar fått vägledning och installerat laddstolpar.

Mer om de nationella projekten

Det här är den tredjegången som Energimyndigheten tillsammans med de 15 regionala energikontoren samordnar en gemensam satsning av landets alla energi- och klimatrådgivare. Syftet är att öka takten för att nå de energi- och klimatpolitiska målen samtidigt som insatserna bidrar till att utveckla rådgivarnas kunskaper och arbetsmetoder.

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst som riktar dig till hushåll, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar och organisationer. 2019 finns energi- och klimatrådgivare i 284 av landets 290 kommuner.

Vill du komma i kontakt med Östersunds kommuns energi- och klimatrådgivare kan du ringa kommunens växel på 063- 14 30 00 eller mejla kundcenter@ostersund.se.

På Energimyndighetens webbplats kan du hitta kontaktuppgifter till energi- och klimatrådgivare i hela landet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Resultat och analyser i detta pressmeddelande baseras på energi- och klimatrådgivarnas egna rapportering från projekten.

För frågor, kontakta:

Östersunds kommun
Helena Jansson, energi- och klimatrådgivare
063-14 47 71
helena.jansson@ostersund.se

Samordning från Energimyndigheten
Morgan, Dahlman, Energimyndigheten
073-660 21 44
Morgan.dahlman@energimyndigheten.se

Sidan uppdaterad 2019-11-25

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen