Publicerad 2019-11-26

Resultaten av provtagningen i Lugnviksskolans innemiljö

Utredningen av innemiljön på Lugnviksskolan fortsätter. Resultatet av luft- och materialproverna är klart och ytterligare åtgärder har nu satts in.

Östersunds kommun har i samråd med fastighetsägaren till Lugnviksskolan genomfört en rad prover och åtgärder. De flesta prover visar normala resultat i de flesta fall. Ett par prover visade på något förhöjda resultat, men under gränsvärdena. Resultatet av luftproverna visar inte på någon mikrobakteriell indikation, däremot finns en emission från ny färg i ett av klassrummen - vilket är normalt ett bra tag efter målning. Materialprover som tagits i väggarna visar på normala nivåer eller på några ställen något förhöjda nivåer, och på ett ställe förhöjda nivåer.

Enligt rapporten från Ocab finns det en del brister i konstruktionen som gör att de ämnen som bildas i väggar kan transporteras in i lokalerna via luften. Är ventilationen fel justerad så att det skapas ett för stort undertryck i lokalerna finns det risk för att det kommer in mer partiklar än nödvändigt. Det är därför viktigt att ventilationen är rätt justerad.

Redan innan provresultaten kom sattes det in åtgärder. De hål som har gjorts av fastighetsägaren vid materialprovtagning år 2001 i inner- och ytterväggar har inventerats och satts igen och innerväggarna har tätats. Vi har även storstädat och höghöjdsstädat för att minimera mängden damm och eventuella skadliga partiklar samt satt ut luftrenare för att påskynda tillfrisknandet av inomhusmiljön.

Nu kommer vi att sätta ut fler luftrenare så att de ytor där besvär tidigare upplevts blir heltäckta. I salen där prov indikerat bekymmer ska innerväggarna ut till fasad rivas för ytterligare kontroller och innerväggarna ska byggas upp med nytt byggmaterial. Det planeras att ske under jullovet. Dessutom ska ventilationen injusteras för att minska undertrycket och risken för att det ska dra genom väggkonstruktionen.

Dessa åtgärder kommer att göra innemiljön bättre. Vi har gjort en enkätundersökning för att se hur medarbetare och elever upplever innemiljön idag, och ska genomför en uppföljande enkät om ett par veckor för att säkerställa att de åtgärder som sätts in fungerar.

De medarbetare som fortsatt ändå upplever problem med innemiljön kommer att få stöd av kommunens företagsvård. Barn- och elevhälsan är informerad och kommer att kunna svara på frågor från eleverna.

Inför om- och utbyggnad ska skolan evakueras, det beräknas ske efter vårterminen 2020 men är beroende av arbetet med upplösandet av den bostadsrättsförening som skolan tillhör.

– Vi kommer att fortsätta följa situationens utveckling för att säkerställa att förbättring sker. Innan om- och utbyggnaden kommer alla nu kända problem att kartläggas i detalj och åtgärdas genom utrivning av alla nödvändiga byggnadsdelar. Detta för att garantera en frisk byggnad efter om- och tillbyggnad, säger Hans Green, Teknisk förvaltning.

Arbetet med att åtgärda innemiljön på Lugnviksskolan sker i nära samarbete mellan Teknisk förvaltning och Barn- och utbildningsförvaltningen.

För mer information, kontakta:

Barn- och utbildningsförvaltningen: Anna Örjebo, anna.orjebo@ostersund.se
Teknisk förvaltning: Hans Green, hans.green@ostersund.se

Sidan uppdaterad 2019-11-26

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen