Publicerad 2020-03-12

Så jobbar kommunen med att förebygga spridning av coronaviruset

Ikväll torsdag den 12 mars har Kommundirektör Anders Wennerberg tagit flera beslut för att förebygga att coronaviruset får stor spridning. Alla beslut gäller från och med fredag 13 mars och minst en månad framåt.

Grundskola, grundsärskola, förskola och fritidsverksamhet

Tillträdesförbud för de som inte är behöriga gäller till grundskolans, grundsärskolans, förskolans och fritidsverksamhetens lokaler. Behöriga till lokalerna är personal och vårdnadshavare som lämnar och hämtar barn. Skolorna hålls öppna tills något annat beslut tas.

Särskilda boenden, korttidsboenden och HVB-hem

Kommunen avråder starkt från besök på särskilda boenden, korttidsboenden och HVB-hem. Är du osäker på om det är lämpligt att du gör ett besök, kontakta boendets personal. De boende tar emot gäster på sitt eget rum. För kommunens mötesplatser gäller god handhygien och att man är helt frisk.

Uthyrning av arenor och lokaler

Kommunen upplåter inga arenor eller lokaler för evenemang med 500 eller fler personer, enligt regeringens beslut.

Besök till kommunens Kundcenter och övriga receptioner

Undvik att besöka Kundcenter och övriga receptioner om du har symtom som torrhosta, feber eller andningsbesvär. Kundcenter når du istället via telefon 063-14 30 00 eller e-post kundcenter@ostersund.se

– Folkhälsomyndigheten har varit tydlig med att vi ska förhindra spridning och skydda riskgrupperna. De här besluten har jag fattat för att vi i kommunen ska växla upp och begränsa smittspridningen så gott vi kan, säger Anders Wennerberg.

Interna åtgärder

Förutom de mer allmänna besluten har det även tagits beslut som gäller kommunens personal. Bland annat:

  • Medarbetare med symtom för coronavirus (även lindriga) ska inte gå till jobbet
  • Inga tjänsteresor får göras utanför kommunen om de inte är nödvändiga
  • Inte delta i möten med fler än 25 personer på samma plats
  • Undvika att röra sig mellan kommunens olika arbetsplatser om det inte är nödvändigt
  • Se över behov av extra städning

– Vi arbetar även med att revidera den gemensamma pandemiplanen och förvaltningarna har fått i uppdrag att ta fram egna planer. Det handlar bland annat om att klara verksamheten vid ökad sjukfrånvaro, säger Anders Wennerberg.

Kontakt:

Anders Wennerberg
Kommundirektör Östersunds kommun
070-216 90 25

Sidan uppdaterad 2020-03-12