Publicerad 2020-05-15

Äldre får chans att tycka till om livet i Östersund

I slutet av maj dyker en pappersenkät upp i brevlådan hos 1 500 slumpmässigt utvalda medborgare 65+ i Östersunds kommun. Enkäten är en del i ett större arbete för att göra Östersund till en mer åldrandevänlig kommun.

I enkäten finns frågor om hur äldre upplever allt ifrån utemiljöer, transporter och bostäder till social delaktighet, information, samhällsstöd och service. Och i svaren ska man utgå från det "normala" livet - inte den situation som är nu med rådande coronapandemi.

Alla som fyllt 65 år och bor i Östersunds kommun har möjlighet att svara på enkäten som också finns tillgänglig på kommunens hemsida

- Vi vill att så många som möjligt besvarar enkäten. Ju fler som svarar, desto bättre underlag får kommunens politiker inför framtida beslut, säger kommundirektör Anders Wennerberg.

Enkäten blir underlag till handlingsplan

I början av 2019 beslutade Kommunstyrelsen att ansöka om medlemskap i Världshälsoorganisationen WHO:s globala nätverk för äldrevänliga städer och samhällen - AFCC – Age-friendly Cities and Communities. Och i juni samma år antog AFCC kommunens ansökan. Nätverket har den gemensamma visionen att göra samhället till ett bra ställe för äldre att leva och bli gammal i. I Östersunds kommun har man dessutom valt att bredda målgruppen till att omfatta även personer med funktionsnedsättning.

Medlemskapet i AFCC är en viktig del i kommunens satsning på att förbättra möjligheterna för både äldre och personer med funktionsnedsättningar att leva hälsosamma och självständiga liv - med ökad delaktighet i samhällsfrågor. Det är ett långsiktigt utvecklingsarbete, som till att börja med drivs i projektform.

Resultatet av den aktuella enkätundersökningen kommer kommunen att använda som ett delunderlag för att ta fram en treårig handlingsplan, som ska göra Östersund mer åldrandevänligt.

Förutom enkäten kommer kommunen att använda flera andra metoder för att fånga upp hur både äldre medborgare och personer med funktionsnedsättning upplever att det är att leva i Östersunds kommun. Bland annat kommer man att göra intervjuer och bjuda in till öppna dialogmöten - så snart det åter är möjligt.

- Det är viktigt att kommunen driver det här utvecklingsarbetet tillsammans med målgrupperna då de har kunskap om vad som redan fungerar bra och vad som behöver förbättras, understryker Anders Wennerberg.

Läs mer om arbetet här

Kontakt:

Åsa Wallin, Projektledare för ”Projekt Age-friendly cities and communities” 070- 692 66 44

Magnus Zingmark, Forsknings- och utvecklingsansvarig, aktivt och hälsosamt åldrande 070-321 11 87

Sidan uppdaterad 2020-05-15

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen