Publicerad 2020-06-25

Pressinbjudan Blomstergården

Välkommen till Östersunds nya stadsdel – Blomstergården!

På fastigheterna Styckmästaren 2 med flera kommer Östersunds nya stadsdel att ligga – precis vid skidstadion. Det innebär att den kommer att hamna i blickfånget under tävlingar som Världscupen i skidskytte, och då vill vi visa upp Östersund från sin bästa sida.

Den nya stadsdelen kommer dessutom ge fler Östersundsbor möjligheten att ta del av det bästa av två världar – att bo inne i staden, men samtidigt nära naturen.

Bengt Gryckdal, enhetschef för Mark- och exploatering, planarkitekt Joakim Rudgård och kommunalråd Pär Jönsson kommer att berätta om planerna för området.

Hur närheten till skidstadion ska hanteras, var bostäder och kommunal service ska vara placerade och hur parkeringen kan lösas är frågor som kan få svar.

Programsamrådet pågår mellan den 1 juli och 14 augusti. Synpunkter eller anmärkningar på planprogrammet för Blomstergården kan under programsamrådet skickas in till kommunen. Antingen via brev till Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund eller via mejl till: samhallsbyggnad@ostersund.se.

Tid:1 juli, 13.00 – 14.00

Plats: Skidstadions entré, precis norr om planområdet. Se bild.

Kontaktperson: Joakim Rudgård, planarkitekt. Telefon: 063-14 36 21

Flygfoto över Östersund med planområdet markerat med blå linje.
Sidan uppdaterad 2020-06-25