Publicerad 2020-07-01

Nästan 1 miljon kronor från Naturvårdsverket för att minska spridningen av mikroplaster

Bidraget ska gå till åtgärder som ska minska spridningen av gummigranulat från konstgräsplaner.

Totalt får Östersunds kommun 970 227 kronor i bidrag från Naturvårdsverket. De här åtgärderna ska bidraget gå till:

  • Köpa in borststationer till konstgräsplanerna på Hofvallen, Åkreäng och A-plan på Jämtkraft arena.
  • Uppföra asfaltskanter och lägre sarger runt konstgräsytorna samt granulatfällor i dagvattensystemen kring konstgräsplanerna.
  • Etablera ett nytt större snöupplag på Jämtkraft Arenas konstgräsplaner för säker hantering av granulatspill.

Åtgärderna gör det möjligt för kommunen att samla ihop och återanvända gummigranulatet istället för att det sprids från planen och ut i naturen.

För frågor eller mer information:

Henrik Jansson, chef på Kultur- och fritidsenheten, telefon 063-14 41 01

Mer information om gummigranulat på konstgräsplaner

Gummigranulat är små gummikulor som ger god dämpning och minskar slitage på konstgräsplaner. Den typ av granulat som används på konstgräsplaner är klassade som mikroplaster, vilket är en miljörisk om det sprids utanför planerna.

Gummi­granulat utgör ingen risk för vare sig människor eller miljön så länge det inte lämnar planen. Däremot kan gummigranulat följa med ut från planen genom spel, snöhantering och skötsel av planen. Genom att sköta planerna på rätt sätt och vara noga med att inte få med sig granulat från planen kan vi minska spridningen. På så vis håller planerna längre samtidigt som vi värnar om miljön.

Mer om kommunens arbete för att minska risken för spridning av gummigranulat

Sidan uppdaterad 2020-07-01