Publicerad 2020-07-01

Skolbygget Östersund - Klart med entreprenör för Storsjöskolan

Nu är ytterligare ett steg taget på vägen mot en ny, fräsch och större Storsjöskola. Efter genomförd upphandling står det klart att HENT Sverige får uppdraget som ”partnering-företag” vilket innebär att företaget, i nära samarbete med kommunen, genomför hela byggprocessen från planering till färdigställande.

– Vi har valt att göra upphandling i form av så kallad partneringsamverkan. Vi är övertygad om att det är den bästa formen för det här projektet. Efter utvärdering har vi nu valt att gå vidare med HENT Sverige som blir en ny aktör i Östersund, säger Hans Green, Sektorchef Fastighet, Östersunds kommun.

HENT är en nordisk byggentreprenör med säte i Trondheim. De har god erfarenhet av stora, komplexa byggprojekt.

Östersunds kommun är i startblocket för två större skolombyggnader. Storsjöskolan ska renoveras och få en helt ny skolbyggnad, byggstart för den är planerad till senhösten 2020. Lugnviksskolan ska också renoveras och få en tillbyggnad, här har projekteringsarbetet precis startat och byggstart är planerad till hösten 2021.

– Bättre skolmiljö ger bättre lärande. Skolbygget Östersund innebär att vi tar ett stort grepp för att lyfta Östersunds skolor. Först ut är Storsjöskolan och Lugnviksskolan där vi under kommande tre-fyra år gör en omfattande ombyggnad och uppfräschning. Eleverna kommer att få en modern och fräsch lärandemiljö, och skolpersonalen får sunda och ändamålsenliga lokaler, säger Karin Flodin, tf förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen.

Östersunds kommun växer och befolkningsökningen har skapat behov av fler skolplatser. Efter ombyggnaden ska Storsjöskolan rymma 760 elever från förskoleklass till årskurs nio inklusive grundsärskola. Det är en dryg fördubbling från dagens 360 elever.

Ombyggnaden på Storsjöskolan innebär flera ändringar, bland annat ska sporthallen byggas ut och utemiljön förbättras. Matsalen flyttas från dagens läge vid sporthallen till den nya skolbyggnaden. Mellan den nybyggda delen och de befintliga byggnaderna planeras en ny mellanbyggnad som fungerar som entré och nav med uppehållsrum och fritidsverksamhet. Hela om- och tillbyggnationen ska vara inflyttningsklar hösten 2024.

För frågor och mer information:

Östersunds kommun

  • Hans Green, Sektorchef Fastighet, 076-113 95 93
  • Peter Tholén, projektledare Storsjöskolan, 073-745 54 06
  • Karin Flodin, tf förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen, 070-356 24 60

HENT Sverige

  • Johan Eling, projektutvecklare, 070-980 00 57
Sidan uppdaterad 2020-07-01