Publicerad 2020-07-06

Analys efter coronautbrott visar att äldreboendet följt rutinerna

Vård- och omsorgsförvaltningen har gjort en händelseanalys efter det utbrott av covid-19 som drabbade äldreboendet Myran i centrala Östersund. Analysen visar att boendet följt de rutiner som gäller under pandemin.

Den 21 april blev den första medborgaren på Myran sjuk i influensaliknande symptom. Under de närmaste veckorna insjuknade fler medborgare. Några avled. Flera personal blev också sjuka under den här tiden. Provtagning gjordes på medborgare med symptom och på all personal, så kallad screening. Det visade sig att flera av personalen som var hemma med förkylningssymptom också hade covid-19.

- En analys visar att Myran arbetat efter de rutiner som gäller, konstaterar Börje Hoflin tf förvaltningschef på Vård- och omsorgsförvaltningen.

- Man har följt basala hygienrutiner och rekommendationer för distans, besöksförbud och personalen har stannat hemma från jobbet vid symptom, säger Börje Hoflin.

God tillgång till skyddsutrustning

Myran har hela tiden haft god tillgång till skyddsutrustning – delvis från Vardaga som driver boendet – delvis från Östersunds kommuns lager.

Man anställde en extra personal för att sköta den dagliga städningen i allmänna utrymmen under den här perioden. Medborgarna vistades i sina lägenheter och fick även maten serverad där. All baspersonal är också ordinarie personal.

Myrans verksamhetschef har också tagit del av löpande information från Krisledningsgruppen i Östersunds kommun. Via Insidan har krisledningsgruppen regelbundet publicerat uppdaterad information med länkar till rutiner, checklistor och rekommendationer från nationella myndigheter sen början av mars.

- Det går inte att säga säkert hur smittan tog sin in på boendet. Det kan ha varit via personal. Men det kan också ha varit via medborgare eftersom det fanns medborgare på Myran som rörde sig ute i samhället, säger Börje Hoflin.

- Det är mycket olyckligt att flera medborgare drabbats och avlidit. Men man följde rutinerna. Det är förmodligen en viktig orsak till att man relativt snabbt ändå blev fri från smittan.

Den 27 maj förklarades enheten smittfri.

Det här är den andra händelseanalysen som Vård- och omsorgsförvaltningen gjort under corona-pandemin. Den första gjordes på Frösö strand. Även där insjuknade flera medborgare. Några av dem avled.

För frågor och mer information:

Börje Hoflin, 070 - 67 34 508


Sidan uppdaterad 2020-07-06