Publicerad 2020-08-07

Östersunds kommun stänger travparkeringen nattetid

Östersunds kommun har beslutat att stänga sin parkering för bilar vid Östersundstravet nattetid. Beslutet börjar gälla ​när förbudsskyltarna monterats på platsen.

Flygbild över travparkeringen, med de båda ytorna markerade

Förbudet kommer efter en tids störningar från folk som samlats på parkeringen och spelat hög musik i sina bilar och A-traktorer. Nedskräpning har även förekommit.

– Jag har full förståelse för att de som bor nära parkeringen blir störda nattetid. De som bor i området måste ju kunna sova utan att bli väckta mitt i nätterna. Det är orsaken till att vi fattat det här beslutet, säger Johan Palm, tillförordnad kommundirektör.

Sedan början av sommaren har polisen fått in ett tjugotal störningsanmälningar. Det är främst under fredagar och lördagar som störningar har förekommit, men det har även hänt andra nätter under veckan.

Förbudet gäller trafik med motordrivet fordon från klockan 23.00 till 06.00. Lastbilar undantas från förbudet.

Beslutet gäller kommunens parkering, som är dubbelramad på skissen. Det förs en dialog med Östersundstravet om att deras del av parkeringen, alltså den prickade ramen på skissen, också ska omfattas.

Om man bryter mot förbudet kan man få böter. Polisen kan också, om störningen bedöms som ofredande, beslagta bilstereo eller annan musikanläggning som använts på ett störande sätt. Polisen har även befogenhet att beslagta hela fordonet om det resulterar i att den brottsliga handlingen förhindras.

Johan Palm tycker att föräldrar till unga som samlas nattetid på parkeringsytor har ett ansvar.

– Det finns ett stort föräldraansvar kopplat till framför allt de som inte är myndiga och kör EPA-traktorer samt en del andra yngre som kör både mopeder och moppebilar. Vår förhoppning är att föräldrarna samtalar med sina ungdomar kring detta och även besöker dem när de är ute på kvällar och helger, säger Johan Palm och avslutar:

- Det är klart att vi måste ha en dialog tillsammans med ungdomarna, och vi kommer att bjuda in till en träff om detta efter semestrarna. Det finns flera alternativ - men detta behöver vi resonera om tillsammans med ungdomarna, för att se hur vi kan hitta en bra lösning för dem.

För frågor eller mer information, kontakta

Johan Palm, tf kommundirektör, 073-461 44 66

Carola Jonsson, trafikingenjör, 063-14 43 02

Maria Könberg, kommunpolis, 010-568 18 73

Sidan uppdaterad 2020-08-07