Publicerad 2020-10-02

Karin Flodin blir ny förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen

Från 1 oktober tillträdde Karin Flodin som förvaltningschef.

bild på en kvinna som ler

Nu är det klart vem som blir Barn- och utbildningsförvaltningens nya chef. Karin Flodin har arbetat som tillförordnad förvaltningschef sedan 27 maj i år och dessförinnan som biträdande förvaltningschef.

Karin har bred och mångårig erfarenhet av arbete inom skolvärlden. Hon är bland annat utbildad låg- och mellanstadielärare, montessorilärare samt rektorsutbildad. Hon har tidigare arbetat som lärare, rektor, barn- och utbildningschef, verksamhets- och stabschef.

– Jag är glad att Karin har accepterat att kliva på som ordinarie förvaltningschef. Karin har en lång och bra erfarenhet och kommer att vara mycket värdefull i en tid när skolorna i Östersund står inför en stor och nödvändig omvandling, säger Anders Wennerberg, kommundirektör.

– Jag ser med glädje fram emot att, tillsammans med alla duktiga medarbetare inom Östersunds kommun, bidra till att skapa en god arbetsmiljö för våra barn, elever och lärare säger Karin Flodin, förvaltningschef på Barn- och utbildningsförvaltningen.

För mer information och frågor, kontakta:

Anders Wennerberg, kommundirektör, 063-14 37 70

Karin Flodin, chef för Barn- och utbildningsförvaltningen, 063-14 06 44

Sidan uppdaterad 2020-10-02