Publicerad 2020-10-05

Nordiskt samarbete beviljas finansiering för grönt transportprojekt

En nordisk sammanslutning bestående av Applied Autonomy, Kobla, Moprim och Östersunds kommun har beviljats finansiering från Nordic Innovation för att genomföra ett hållbart mobilitetsprojekt med titeln ”Sustainable Insights: Measure, Inform, Mobilize” (MIM). Projektet kommer att samfinansieras av Nordic Innovation med 3 922 000 NOK och pågå under 30 månader från och med september 2020.

MIM-projektet svarar mot Nordic Innovations Smart Mobility and Connectivity-program, som syftar till att förändra hur människor och varor rör sig genom att skapa ett sömlöst och integrerat mobilitetssystem och bilda nya nordiska partnerskap. Specifikt är syftet med projektet att utveckla en lösning som gör det möjligt för både en stad och dess medborgare att informeras om aktuella trafiksituationer och ge incitament för att göra mer hållbara transportval. Lösningen kommer att testas i Östersund.

Mobilapp ska erbjuda reseplanering utifrån miljöpåverkan

Hälften av lösningen kommer bestå av att utveckla en mobiltelefonapplikation som ska användas av medborgarna och tillhandahålla en ruttplanerare som både presenterar olika resealternativ och deras respektive koldioxidutsläpp, och personlig information om vanliga rutter, vägförhållanden eller trängsel. En användare av appen kommer att kunna se vilken inverkan deras resval har på miljön, men också på deras hälsa, och kan belönas för att göra gröna val. Kompetensen för detta kommer att tillhandahållas av Kobla, ett norskt företag som framgångsrikt har implementerat liknande verktyg i olika projekt.

Appen mäter resekedjor och verklig miljöpåverkan

Den andra halvan av lösningen blir att utveckla en direktförbindelse av rörlighetsdata för mobilappen för att mäta faktiska resekedjor och koldioxidavtryck. Uppgifterna gör det också möjligt för stadsplanerare och administratörer att mäta trafikinformation i staden, till exempel populariteten för busslinjer eller gemensamma trängselzoner. Detta möjliggörs av innovationer som tillhandahålls av Moprim, ett bolag baserat i södra Finland, som har en patenterad metod för upptäckt av olika transportlägen. MIM-projektets verktygslåda gör det möjligt att ge datadrivna insikter och incitament till medborgarna och staden, men också förbättra deras långsiktiga strategier tack vare tillgången på mobilitetsinformation som täcker alla transportsätt.

För att smidigt hantera dessa tjänster kommer stora mängder data att aggregeras och hanteras med molnbaserad teknik utvecklad av Applied Autonomy, baserad i södra Norge. Effektiv datahantering gör det också möjligt att tillhandahålla några ytterligare funktioner, till exempel geofencing av områden där användare av appen kan uppmuntras att göra vissa transportval genom att öka belöningar, eller inkludera upptäckt av problem som exempelvis dåliga vägförhållanden, så snart de uppstår, så att staden eller kommunen snabbt kan svara på medborgarnas behov. Applied Autonomy kommer också att leda projektet.

Varför Östersund?

MIM-projektet kommer att genomföras i Östersund. Förutom att projektet är ett led i stadens klimatstrategi och digitaliseringsstrategi, är Östersund också särskilt väl lämpad för en första implementering på grund av deras förbindelser med Mittuniversitetet, vars väg- och transportinstitut kommer att lägga till sin kunskap i projektet.

Genom att gå samman ser samarbetspartnerna för MIM-projektet fram emot att skapa en spännande lösning som kommer att gynna alla parter och bidra till att skapa grönare och mer hållbara urbana mobilitetssystem.

För frågor eller mer information, kontakta

Rasmus Grelsson, Miljösamordnare på Östersunds kommun, 076-100 36 18

Sidan uppdaterad 2020-10-05