Publicerad 2020-10-22

Tydlig uppmaning till vårdnadshavare: Respektera covid-restriktionerna

Barn med covid-symptom lämnas i allt högre utsträckning till förskolorna i Östersunds kommun. Det sker i en tid när smittan ökar i kommunen, regionen och i stora delar av landet.
- Det är oansvarigt, både mot barnen, vår personal och hela samhället. Vårt tydliga budskap till alla vårdshavare är att det nu är skärpning som gäller, säger Anders Wennerberg, kommundirektör.

Om inte restriktionerna följs kan kommunen tvingas stänga förskolor eftersom sjuka barn kan smitta personalen, som då tvingas sätta sig i karantän.

- Och utan personal kan inte förskola bedrivas, så enkelt är det. Vi är inte där än, men mycket väl på väg till det läget om inte den här dåliga trenden bryts, säger Anders Wennerberg, kommundirektör.

Elisabet Uitto, verksamhetschefen för kommunens förskolor, påpekar att de flesta vårdshavare förstår allvaret och gör rätt, men att hörsamheten gentemot restriktionerna blir allt sämre jämfört med i våras.

- Vi måste alla hålla ut. Ytterst handlar det om barnets bästa och hela samhällets bästa. De flesta förstår det, men tyvärr inte alla, säger Elisabet Uitto.

Allvarlig pandemi

Personalen på kommunens förskolor rapporterar om hostiga och snoriga barn som får vända i dörren. När personalen påtalar att barnet är sjukt och ska vara hemma, uppstår ibland jobbiga diskussioner med vårdnadshavaren som bedömer att barnet är friskt.

- Vår personal ska lägga all sin kraft och energi på barnen, inte på diskussioner med vårdnadshavare, speciellt inte under en allvarlig pandemi, säger Elisabet Uitto.

Hon förklarar att förskolorna även har problem med att vårdnadshavare inte respekterar att barnet kan gå till förskolan först när barnet varit helt fritt från symtom i 48 timmar.

- Det är otroligt frustrerande för vår personal att möta barn som de vet inte varit hemma tillräckligt länge. Barnet kan inte vara på förskolan vilket personalen gör klart för vårdnadshavaren, men diskussionerna tar på personalens krafter, säger Elisabet Uitto och tillägger:

- Nu gäller det att tänka på vår personal som kämpar varje dag med att upprätthålla verksamheten i förskolan och skolan. Vi har i uppdrag att hålla förskolor och skolor öppna och vi då behöver vårdnadshavarnas hjälp. Alla måste följa riktlinjerna.

För mer information, intervju eller foto/film-tillfälle ring. Om det är upptaget - skicka sms:

Elisabet Uitto, verksamhetschef förskola, telefon: 070-191 71 97

Anders Wennerberg, kommundirektör, telefon: 070-216 90 25

Sidan uppdaterad 2020-10-22