Publicerad 2020-11-02

Digiresan - Kommunens stora satsning på digitalisering

Östersunds kommun satsar 50 miljoner på digitalisering under 3 år på projektet Digiresan; det nya digitaliseringsprojektet. Digiresan bygger på att medarbetare, invånare, företag och organisationer i Östersunds kommun lämnar in idéer som kan göra vardagen enklare.

Östersunds kommun står inför stora utmaningar de kommande åren och måste på allvar digitaliseras. I framtiden kommer det inte finnas tillräckligt med resurser att rekrytera för att klara av välfärdens uppdrag om vi fortsätter ha samma arbetssätt som idag.

Det handlar om att effektivisera administrativa arbetsuppgifter så att de som jobbar i kommunen kan lägga sin tid på rätt saker. Men även för att digitalisera Östersunds kommun för att medborgarna har behov av digitala tjänster samt för att de som ska rekryteras till kommunen i framtiden förväntar sig ett digitalt och effektivt arbetssätt.

50 satsade miljoner ska bli 100 miljoner

Att digitalisera kommunen kommer att kräva investeringar, innovation och kulturförändringar. Östersunds kommuns förtroendevalda har därför valt att satsa 50 miljoner kronor för att digitalisera kommunen genom projektet Digiresan ssom kommer att pågå 2020-2022. Syftet är att effektivisera kommunen och på sikt spara pengar.

- 50 miljoner är oerhört mycket pengar, men de här satsningarna ska betala tillbaka sig. För varje satsad krona ska vi nå effektivare arbetssätt motsvarande två kronor. Projektet ska alltså på sikt ge kommunen effektiviseringar på minst 100 miljoner kronor, säger Anders Wennerberg, kommundirektör

Medarbetare, invånare, näringsliv och organisationer

Vad som ska digitaliseras vet våra medarbetare, invånarna, företag och organisationer i Östersunds kommun bäst. Därför bygger projektet på att de lämnar in idéer som ska göra kommunvardagen enklare. Digiresan har varit igång inom kommunen sedan i april och kommunens medarbetare har lämnat in drygt 60 idéer.

Nu öppnas idéinlämningen även för östersundsborna, företag och organisationer! Vi på kommunen vill veta vad som skulle förenkla vardagen om det kunde göras digitalt. Nu kan alla lämna sina idéer i e-tjänsten: Idé till Digiresan.

Digital tvilling ska underlätta planeringen för Teknisk förvaltning

Flera av de idéer som har lämnats in till Digiresan har fått finansiering, men många idéer har kunnat genomföras utan ekonomiska medel från projektet.

En idé som har blivit verklighet tack vare Digiresan är en digital tvilling av Östersunds kommun.

Kommunen har stora tillgångar i byggnader, fastigheter, gator och parker, information om dem finns i olika system runt om i kommunen. Genom att samla in, strukturera och lagra all information om detta i en och samma GIS-databas (geografiskt informationssystem) så skapas en digital tvilling av kommunen. Slutprodukten ska bli en karta där det går att klicka var som helst och få fram en massa information.

Till exempel om en medarbetare klickar på en vägsträcka ska information om allt från vägsträckans skick och hur den är skyltad till vilka grävarbeten som är planerade och vilka tider på dygnet den är mest trafikerad dyka upp. Den digitala tvillingen kommer att göra det lättare för kommunen att planera, samordna och investera på ett effektivt och säkert sätt.

Kontaktpersoner:

Frida Abramsson, projektledare: 063 – 14 36 11

Göran Tronde, projektledare: 063 – 14 30 80

Sidan uppdaterad 2020-11-02