Publicerad 2020-11-10

Östersunds kommun börjar med stabsmöten

Med anledning av coronapandemins utveckling i landet och i Jämtland kommer Östersunds kommun att återuppta stabsmöten varje vecka, precis som i våras.

— Med en hastigt ökande smittspridning nationellt och, sedan förra veckan, regionalt behöver vi göra allt vi kan, både internt i kommunen och för medborgarna. Därför kommer vi att genomföra veckovisa stabsmöten på samma sätt som i våras, säger Anders Wennerberg, kommundirektör.

Kommunen kommer inte att gå upp i så kallat stabsläge. Stabsmötenas syfte är att kunna samordna verksamheten på ett bra sätt men ansvaret kommer fortfarande att ligga kvar ute i de olika förvaltningarna.

— Jag ser just nu inget behov av att gå upp i stabsläge. Verksamheten fungerar bra men vi behöver ännu tydligare samordna våra insatser för att så effektivt som möjligt förhindra smittspridningen, fortsätter Anders Wennerberg.

Under stabsmötena kommer bland annat kommunikationsinsatser, skyddsmaterial, skolornas påverkan, sjukskrivningsläget, gymnasiefester, hemarbete med mera att diskuteras.

Stabsmötena kommer att vara på torsdagar, med början den 12 november.

Kontaktperson:

Anders Wennerberg, kommundirektör: 063 - 14 37 70

Sidan uppdaterad 2020-11-10